bifrost.jpg (123570 byte)
HISTORIEN
 
Navnet "Fangel Friskole" er med sin egen oprindelses tids skrift (tilstræbt) placeret centralt i rummet over horisonten, hvor alting begynder og ender. Det underliggende landskab er den ådal, der har givet den "nye skole" navn, og som de nye bygninger ligger i.
bomaerkehoejt.jpg (111499 byte)
MYTOLOGIEN - FORTÆLLINGEN
 
Ådalskolen (i bogstaver) er Bifrost,
regnbuebroen, der forbinder jorden og himlen. Heimdal står klar til at blæse gevalt i Gjallarhornet, når det onde truer, når Ragnarok står for døren og alle må yde, hvad de kan, i kampen for verden. Skinfaxe får lov at passere med solen.
friskol.jpg (108056 byte)

ET IDEAL

Et bomærke er et drømmebillede, et udtryk for det, man gerne vil være og prøver at blive. Så der er ikke plads til beskedenhed i den forbindelse. Man kan godt have høje idealer og dog kende sin plads  -  det sted, hvorfra man stræber.
voksne.jpg (137164 byte)
DET SOM GROR
 
Spirerne (som hverken er bølle- eller bønnespirer) er oplagte som symbolsk ornamentik under det, vi som skole er kommet af, og som naturligvis stadig er en (meget stor) del af os: Den gamle friskole.
 

BØRN OG VOKSNE

Nederst står menneskene, de børn og voksne, som er skolens daglige grundlag og mål. De voksne står bag børnene og skaber et beskyttet frirum om dem, samtidig med at de efter bedste evne giver børnene del i de rødder, de selv "har fat i". De større børn er, i forholdet til de mindre, de voksnes forlængede arm - selv på vej ud mod voksenverdenen, både hvad det beskyttende og det formidlende angår.
 
Skrivebordsbaggrund på skolens computere.
HELHEDEN
 
Mellem alle de "velmenende" symboltunge elementer lurer der i bomærkets æggeformede helhed en glad og lidt uregerlig trold, som jeg med ovenstående lille animationseksperiment har fremhævet, så ingen vist kan være i tvivl.

Ådalskolens bomærke er tegnet af undertegnede, Knud Kalnæs, i 1988. Det blev indviet ved Fangel Friskoles 110 års jubilæumsfest. Siden da er bomærket blandt meget andet blevet brugt på konvolutter, kaffekopper og SFO-trøjer.

Det meste af ovenstående tekst om logoet stammer fra et indlæg jeg skrev til en serie om fri- og efterskolernes bomærker og deres historie i "Friskolebladet"  først i halvfemserne.

Knud.