Kalenderen for februar 2010

Uge 5

 

Mandag den 1. februar       Hjemmebesøg i 5. klasse

                                            Hjemmebesøg i 7. klasse

Tirsdag den 2. februar        Samtaler i 1. klasse

Torsdag den 4. februar       Samtaler i 1. klasse

Fredag den 5. februar         Klassearrangement i 3.b

Søndag den 7. februar        Klassearrangement i 5. klasse

 

Uge 6

 

Mandag den 8. februar       Projektopgave 9. klasse

                                            Teatertur for klasserne 3.- til og med 7. klasse

Tirsdag den 9. februar        Projektopgave 9. klasse

                                            Samtaler i 3. A

Onsdag den 10. februar      Projektopgave 9. klasse

                                            Netværksmøde. Kursusdeltagere fra hele landet  fra kl. 9-16.

                                            Bestyrelsesmøde kl. 19.30

Torsdag den 11. februar     Projektopgave 9. klasse

                                            Bhk. på besøg på Alsalahiaskolen

                                            Samtaler i 3. A

Fredag den 12. februar       Projektopgave i 9. klasse

                                            Fastelavnsarrangement kl. 8-kl. 11.30. Nærmere information følger

 

Uge 7                                  Emneuge for hele skolen – 7. kl. øver skuespil

 

Torsdag den 18. februar     Skolefest og skuespil. 6. klasse laver mad og 5. kl.

                                            laver kaffe og kage. Nærmere information følger

 

Uge 8                                  Vinterferie
PÆDAGOGISK WEEKEND


Fredag den 5. og lørdag den 6. marts 2010 afholdes pædagogisk weekend. Sidste år spurgte vi forældrekredsen, om der var forældre, der kunne hjælpe os, så vi kunne starte fredag morgen. Det var der mange, der gerne ville, og det gik rigtig godt.

 

Derfor prøver vi igen. Hvem vil hjælpe?

 

Lærerne er med til morgensamlingen og tager af sted umiddelbart herefter. Al undervisning overtages af forældrene. Dette kan foregå på skolen, men man er også velkommen til at tage ud ad huset. Praktikanterne er til disposition til undervisningen.

Undervisningen slutter kl. 11.30, og herefter har vi brug for 8 forældre til at tage sig af SFO-eleverne.

Der vil blive sørget for brød i kaffepausen.

Kontakt skolen hurtigst muligt, gerne med svar på, hvilke klasser, man ønsker at have.

 

 

Landsmøde i Dansk friskoleforening

lørdag den 24. og søndag den 25. april 2010.

Alle er velkomne. Sæt kryds i kalenderen. Der udsendes nærmere informationer senere.

 

 

Pavillonen er blevet tiltrængt renoveret og har fået styrket fundamentet. Renoveringen koster ca. 25.000 kr., men kan så nemt holde de næste 10 år.

 

Pia Naamansen starter på Ådalskolen efter sommerferien efter endt barsels- og forældreorlov. I skoleåret 2010/11 vil Pia have en beskæftigelsesgrad på 62 %, der svarer til 14 undervisningstimer. Vi glæder os meget til at få Pia med i flokken igen.

 

Kontorbemanding.

 

Rie Freitag er fra 1. jan. 2010 gået ned i tid. Hun vil være at træffe onsdage og fredage fra kl. 8.30 til kl. 13.30, torsdage fra kl. 7.30 til 12.30.

Rikke Noe træffes hverdage fra kl. 9 til kl. 14 undtagen fredage.

Anne Marie Olsen passer telefon fra kl. 7.30 til Rie eller Rikke møder undtagen torsdage. Der kan forekomme ændringer, men kontoret vil altid være bemandet de nævnte tider.

 

Sygdom.

 

Ved fravær blandt elever skal skolen kontaktes

SFO              telefon nr. 6596 3330 er åben fra kl. 7.00

Skolen           telefon nr. 6596 1230 er åben fra kl. 7.30

 

Bliver en elev syg i løbet af skoledagen, kontakter skolen forældrene. Samtalen med forældrene afgør, hvorvidt eleven kan tage hjem eller tage til bedsteforældre eller lign.

Klassens lærere samt kontoret orienteres, inden den sygdomsramte forlader skolen.

 

Ådalskolens ordinære generalforsamling finder sted

onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.30 i aulaen.

Indkaldelse udsendes sammen med Åposten for marts 2010.

 

Emneuge.

 

Eleverne i 0. til og med 3. klasse abejder i ”gågaden”. Der arbejdes med handel, produktion og penge.

 

Eleverne i 4. til og med 6.: Hvordan fungerer vores krop? Ved hjælp af praktiske forsøg, fysisk          tests, madlavning, samarbejdsøvelser, 1. hjælp m.m.ndersøger vi bl.a  hvordan kroppen ser ud indvendig, hvordan den reagerer på mad og  fysisk udfoldelse, og hvordan man kan hjælpe, hvis den skulle sætte ud.         

Eleverne i 7. klasse arbejder med skuespil.

Eleverne i 8. og 9. klasse arbejder med emnet medier i samfundet.

 

Ny elev.

 

Mandag den 1. februar siger vi velkommen til en ny elev i 6. klasse nemlig Caroline Illum.