Åposten Maj 2010

 

Käthe Holm Nielsen har opsagt sin stilling som daglig leder af Ådalskolens SFO ved udgangen af dette skoleår. Käthe startede sit arbejde på Ådalskolen i august 1991.

Vi har lavet en senioraftale med Käthe, der betyder at Käthe i det kommende skoleår bliver en ekstra person/’to ekstra hænder’ nogle timer ugentlig i Børnehaveklassen.

Derudover vil Käthe hjælpe os, når vi har emneuger m.m.

 

Lis Kirkegaard forlader os, efter 29 års ansættelse, med udgangen af dette skoleår.

Det bliver hårdt at skulle undvære Lis, idet hun både er en farverig personlighed og en meget dygtig kollega.

Lis har valgt at sige JA til jobbet som fuldtidsvejleder indenfor UUO – et job som Lis indtil nu har haft sideløbende med sit arbejde her på skolen.

Jeg er utrolig glad på Lis’ vegne – og ønsker hende held og lykke med det udvidede arbejdsområde.

Heldigvis bliver Lis på Ådalskolen som UUO-vejleder.

Vi holder en afskedsreception for Lis sidste skoledag den 25. juni 2010.

 

Og med unge kvindelige kollegaer sker der det helt naturlige, at man ønsker sig børn.

Vi er utrolig glade på Mette Damgaards og Marlene Holms vegne. Begge lærere er i lykkelige omstændigheder.

Rent praktisk betyder det, at de er med på skolen nogle dage i august, herefter går de på barselsorlov og forældreorlov, dette betyder, at de er væk fra skolen resten af næste skoleår.

 

At skulle undvære 3 lærere i det kommende skoleår giver nogle fagfordelingsmæssige udfordringer. Hvilke lærere/barselsvikarer skal have hvilke klasser og til hvad? – en spændende og interessant udfordring. I hører nærmere.

 

Ansættelsesudvalget har haft arbejdstøjet på!!

 

Ansættelsesudvalget besluttede at ansætte Peter Vestergaard i jobbet som afdelingsleder i SFO.

Peter er uddannet socialpædagog og har arbejdet på henholdsvis Nørrebjergskolen og Lindholmskolen.

Peter er et rigtig friluftsmenneske, der holder af at give sine elever udfordringer gennem motivation.

En udtalelse fra Peter: Stillingen er skræddersyet til mig.

Vi indbyder til et ’eftermiddags cafe-møde’ i løbet af indeværende skoleår, hvor vi præsenterer Peter.

 

Som Lis’ afløser har vi ansat Jens Bo Jensen.

Jens er opvokset i Bellinge og læreruddannet fra Odense Seminarium i 1994.

Jens har undervisningserfaring fra henholdsvis Abildgårdskolen og Tommerup skole.

 

Som barselsvikar har vi ansat Rune Clemmensen Jeppesen.

Rune demitterer fra Odense Seminarium til sommer.

Rune er en aktiv sportsmand og har en massøruddannelse med i bagagen. Derudover har Rune været lærervikar på flere skoler, ligesom han i en kortere periode har været SFO-leder.

 

Vi har også ansat Christine Bendix som barselsvikar. Christine demitterer fra Odense Seminarium til sommer. Christine har været i 3. årgangs praktik her på skolen.

Christine har udover at være lærervikar rejst en del, dertil kommer at hun er håndboldtræner.

 

3 korte præsentationer.!

Jens, Rune og Christine har en ret bred vifte af fag, de kan tilbyde Ådalskolen.

Vi er så småt i gang med fagfordelingen for det kommende skoleår, og når vi har en klarhed over vort ressourceforbrug, udsendes flere informationer.

 

Rengøringssituationen.

 

Solidt Håndværk Aps overtager pr. 3. juni 2010 rengøringen på skolen. Vi ser frem til en højere standard på rengøringsområde til en billigere penge.

 

Tyveri og hærværk.

 

Vi har i en længere periode været udsat for, at der forsvinder ting fra skolen, uden at der er tegn på indbrud. Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi takler problemet, og hvordan vi får det løst. Bl.a. videoovervågning på er tale. Mange af de forsvundne ting er tyverimærket med Ådalskolen samt et nr.

 

Der er flere gange begået hærværk mod overtøj – endnu en rigtig kedelig ting, der er svær at takle.

 

Vi henstiller alle til at rette henvendelse til kontoret, hvis de ser eller hører noget, der kan henføres til disse hændelser. Slå evt. et blik op på skolen, når I alligevel kører forbi.

 

Lejrskoler.

 

I sidste Åpost var der indsneget nogle forkerte datoer for lejrskole. Tjek op med klasselæreren, hvis

der er tvivl om datoer.

 

Foreningen Opad tilbyder ophold på feriekoloni. Se nærmere på www.foreningen-opad.dk. Ansøgningsskemaer fås på skolens kontor.
 

Kalender maj 2010

 

Uge 18

 

Mandag den 3. maj                                  Skriftlig eksamen dansk retskrivning og læsning

                                                                                       Møde i 3. klasse angående sommerudflugt

Tirsdag den 4. maj                                    Skriftlig eksamen matematik færdigheder og problemløsning

                                                                                       Forældresamtaler i 7. klasse

                                                                                       Lejrskolemøde i 8. klasse

Onsdag den 5. maj                                   Skriftlig eksamen dansk fremstilling

                                                                                       7. klasse besøg af sundhedsplejerske

                                                                                       6. klasse og forældre på Nyborg Slot kl. 17

Torsdag den 6. maj                                   Forældresamtaler i 7. klasse

Søndag den 9. maj                                   Konfirmation i Bellinge Kirke

 

Uge 19

 

Mandag den 10. maj                                Lejrskole 0 og 1. klasse

                                                                                       7. klasse Blå mandag

Tirsdag den 11. maj                                  Lejrskole 0 og 1. klasse

                                                                                       Skriftlig eksamen biologi

Onsdag den 12. maj                                 Lejrskole 0 og 1. klasse

Søndag den 16. maj                                 Lejrskole 8. klasse

 

Uge 20

 

Mandag den 17. maj                                Lejrskole 8. klasse

Tirsdag den 18. maj                                  Lejrskole 4. klasse

                                                                                       Lejrskole 8. klasse

Onsdag den 19. maj                                 Lejrskole 4. klasse

                                                                                       Lejrskole 8. klasse

                                                                                       7. klasse besøg af sundhedsplejerske

Torsdag den 20. maj                                 Lejrskole 4. klasse

                                                                                       Lejrskole 8. klasse

                                                                                       Møde med ny børnehaveklasse kl. 16.00-17.30

Fredag den 21. maj                                  Lejrskole 4. klassse

                                                                                       Lejrskole 8. klasse

 

Uge 21

 

Tirsdag den 25. maj                                  3. A i Jernalderlandsbyen

Onsdag den 26. maj                                 BHK besøg af Al Salahiaskolen

                                                                                       Musikskolen koncert i salen

Fredag den 28. maj                                  Sidste skoledag for 9. kl.

Søndag den 30. maj                                 Lejrskole 6. klasse

                                                                                       Tivolidag

 

Uge 22

 

Mandag den 31. maj                                Lejrskole 6. klasse

                                                                                       Mundtlig eksamen dansk