BESTYRELSENS HILSEN
 
 
Så er endnu et godt skoleår ved at nå sin afslutning. Det har været et år med god indlæring, stor aktivitet og mange dejlige oplevelser.
 
Bestyrelsen har brugt en del tid i det forgangne skoleår på at drøfte, hvordan vi kan skabe et bedre forhold mellem skolens indtægter og omkostninger. Det skyldes, at vi gerne vil have mulighed for at investere i inventar og bygninger, så Ådalskolen også i de kommende år kan være en særdeles attraktiv skole. Omkring 20 forældre og bestyrelsesmedlemmer var således mødt op til det annoncerede orienteringsmøde vedrørende øget indtægtsgrundlag - herunder øget elevtilgang mandag d. 7.6.2010.
 
Bestyrelse samt skolens ledelse kunne efter mødet konstatere, at der blandt forældrerepræsentanterne var bred opbakning til bestyrelsens tiltag – en gradvis og lempelig øget elevtilgang - som skal styrke skolens indtægtsgrundlag i de kommende år. Såfremt der stadig måtte være forældre som ikke havde mulighed for at deltage i mødet og som har spørgsmål vil vi, i bestyrelsen, gerne opfordre til, at man kontakter skoleleder Ole Olsen eller formand Pia Bøg Madsen .
 
Bestyrelsen har endvidere besluttet, at vi gerne vil have en opdateret email adresse base på samtlige forældre på skolen.  Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at udfærdige en fornuftig mail politik således, at forældrene udelukkende vil modtage særlig vigtig information fra skolen. Vi håber alle forældre vil bakke op om tiltaget og sørge for, at skolen altid er opdateret korrekt omkring familiens email adresser. Hvis der er nogen forældre som endnu ikke har opgivet deres email adresser modtages de meget gerne på kontoret – helst inden sommerferien. Man kan også sende dem på mail: rn@aada.dk.
 
Vi i bestyrelsen vil samtidig gerne benytte lejligheden til at ønske 9. klasse tillykke med deres afgangseksamen samt rigtig god fornøjelse med de uddannelsesmæssige udfordringer, som venter jer efter sommerferien. Mange tak for samarbejdet til de forældre, som nu forlader Ådalskolen. Husk at der er mulighed for at være medlem af skolekredsen, hvis I ønsker at bevare et tilhørsforhold til skolen.
 
Bestyrelsen vil også gerne ønske personalet, eleverne og forældrene en rigtig god sommerferie. Vi ses i august.
 
PS. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for onsdag den 23. marts 2011, hvor der holdes generalforsamling. Det er Ådalskolens vigtigste dag, så vi skal meget gerne blive rigtig mange, der møder op.
 
Mange sommerhilsner,
 
Bestyrelsen
 
 
*
 
 
Betalingssatser for skolen i skoleåret 2010/11.
 
Skolepenge:
 
1. barn i skolen                   kr. 840,-
2. barn i skolen                   kr. 420,-
3. barn i skolen                   kr. 210,-
 
En familie med et barn betaler kr. 840,-. En familie med 2 børn betaler kr. 1.260,-. En familie med 3 børn betaler kr. 1.470,-. Øvrige børn er gratis.
Der betales skolepenge i 12 måneder – forud.
 
Skolefritidsordning:
 
Sats 1 – fra kl. 8 til kl. 16.45                    kr. 1.210,-
Sats 2 – fra kl. 7 til kl. 16.45                    kr. 1.455,-
Sats 3 – fra kl. 6.30 til kl. 16.45               kr. 1.578,-
Sats 4 – fra kl. 6.30 til kl. 8.00                 kr.    368,-
Sats 5 – fra kl. 7.00 til kl. 8.00                 kr.    245,-
 
I sfo betales 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vi følger Odense Kommunes takster. Der vil typisk være en stigning pr. 1. jan. 2011.
 
Odense Kommune yder søskendemoderation også for vores elever i SFO.
 
Økonomisk friplads til børn i SFO søges direkte hos Odense Kommune.
 
Fripladstilskud til skolen. Ansøgningsskema kan allerede nu rekvireres på skolen. Skemaet skal retur til skolen i udfyldt stand senest 1. sept. 2010.
 
Vi opfordrer ALLE, der har indtægter, der ligger under
 
Kr. 294.720,- (1 barn)
Kr. 306.688,- ( 2 børn)
Kr. 318.657,- (3 børn)
 
om at søge fripladstilskud.
 
Sangbog kr. 100,- vil blive opkrævet sammen med skole og sfo-penge pr. 1. august 2010
 
 
 
 
Hvor tager 9. kl. hen:
 
Irene Alexandersen                                                        Viby Efterskole
Christian Barslund                                                         Ringe Efterskole
Michelle Krogh Christensen                                          Vejle Idrætsefterskole
Nanna Eckhoff                                                              Balle Musik og Idrætsefterskole
Ditte Folden Vind                                                         Hårby Efterskole
Silke Aalborg Funch                                                      Odense Katedralskole
Emil Baunsgaard Klokker Hansen                                 Hjemly Idrætsefterskole
Peter Thornøe Johansen                                                 Strib Idrætsefterskole
Thomas Lawrance Joyce                                                Odense Friskole
Frederikke Schufri Klinkby                                           Fyns Naturvidenskabelige Gymnasium
Pernille Kolin                                                                 Tietgenskolen HHX
Annika Bøg Madsen                                                      Balle Musik og Idrætsefterskolen
Thea Madsen                                                                                       High School, USA
Christian Mikkelsen                                                       Tornbjerg Gymnasium
Sebastian Müller                                                            Syddansk Erhvervsskole
Esben Seest Nielsen                                                       Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
Mads Egedal Sørensen                                                  High School, USA
Anders Vingaard                                                           Syddansk Erhvervsskole
 
 
 
Elevsituationen.
 
Vi har sagt farvel til Frederikke i 1. kl. og Casper i 7. klasse. De er flyttet til Spanien med forældrene.
 
Vi siger farvel til Julie i 6. kl. og Anders i 8. klasse.
 
Vi siger velkommen til Mikkel og Lucas i kommende 2. klasse, Anders i kommende 4.b, Stine og Marcus i kommende 5. klasse samt Sasha og Christine i kommende 7. klasse.
 
Medarbejdersituationen.
 
Vi siger farvel til Martin Pasfall og Käthe Holm Nielsen i sfo-delen, men samtidig velkommen til Käthe i skoledelen. Vi siger også velkommen til Peter Vestergaard, der er den nye sfo-leder.
 
Vi siger farvel til Lis Kirkegaard. Mette Damgaard Jensen og Marlene Holm Nielsen går på barselsorlov og Pia Naamansen kommer tilbage fra forældreorlov.
 
Vi siger også velkommen til Jens Bo Jensen, der er fastansat lærer samt til Christine Bendix og Rune C. Jespersen, der begge er ansat som årsvikarer.
 
 
Endnu et skoleår er gået. Vi har sagt farvel til vores 9. klasse og inden længe siger vi goddag til vores kommende børnehaveklasse.
 
Vi vil sig tak for et godt skoleår – et skoleår, som har været præget af megen aktivitet og stor arrangement både fra elever, forældre og medarbejdere.
 
Velkommen til det nye skoleår tirsdag den 10. august 2010 kl. 8 – til kl. 11.30.
Børnehaveklassen starter samme dag men kl. 9.
 
 
 
 
Kalenderen for august  
Uge 34
 
Mandag den 23. august                            Fotografering af BHK
Søndag den 29. august                             Skoleudflugt