Beretning for 2008/2009 den 25. Marts 2009.

Årets gang på Ådalskolen;
Jeg vil ikke opremse samtlige arrangementer, der har været på skolen i løbet af året – for det er en skole med gang i den næsten hele døgnet rundt. Nogle enkelte ”highlights” skal dog nævnes:
Ca. en uge inde i skoleåret var der indvielse af tilbygningen/ombygningen af det vi kalder indskolingen/SFO`en. Yngste og ældste elev klippede snor med ”guldsaks”. Mursten og tagsten alene gør jo ikke eleverne klogere eller bedre, men vi må indrømme at det sunkne hjørne i lang tid havde trængt til en gevaldig overhaling. Skønt at se så mange mennesker i de lyse og rummelige lokaler. Selve byggeriet gik over al forventning – selv om der dukkede et par ”lig” op undervejs. Det var heldigvis ikke skeletter eller gamle olietønder i undergrunden, men et skråt tag og et fladt tag, som måtte fornyes. Fornyelsen skulle ske hellere før end siden, og da håndværkerne alligevel havde stilladserne oppe, blev de udtjente tagdækninger udskiftet – til en fair pris i øvrigt – om økonomien senere.
I oktober viste 7. Klasse deres evner på scenen. Det var som sædvanlig både festligt for fornøjeligt.
Det nye denne aften var et velorganiseret arrangement (mad lavet af forældrene i 6. Klasse – og igen lagkager, denne gang fra 5. klasse) hvor det var muligt at blive godt bespist for en overkommelig pris – samt ikke mindst den efterfølgende danseundervisning i salen. Alle – store og små – engagerede sig i Salsatrin, så hofterne vuggede dagen efter. En ny måde at gøre tingene på – det må da godt blive en tradition.
I årets løb har vi bestyrelsen haft drøftelse af holdningen til karaktergivning. Ud fra en konkret henvendelse ved sidste års generalforsamling, har vi fastslået at Ådalskolen er en karakterfri skole til og med 8. Klasse. Vi finder, at vi ud fra det Grundtvig-Koldske grundlag vi bygger på, er vigtigere at eleverne får mulighed for at udvikle sig til hele mennesker, frem for at måle sig med hinanden i form af nogle tal.
Der gives karakter i forbindelse med afgangseksamen i 9. Klasse. Ud fra de seneste offentliggjorte tal på det område, kan vi så se, at selv om vi ikke bruger karakterer, ligger vi endda særdeles pænt placeret i forhold til andre skoler.  
I bestyrelsen har igennem året haft mange gode diskussioner om politiker – og ret hurtigt fandt vi frem til at sundhed skulle sættes på dagsordenen. Vi havde i et lærer/bestyrelsesmøde i august et oplæg fra en diætist, som konkret har arbejdet med at implementere sundhed i institutioner. En god inspiration og et startskud til at få drøftelserne sat i gang.
Sundhed blev således det tema, vi som bestyrelse valgte at sætte til diskussion i årets forældremøder. Undtaget var dog 9. Klasse – herom senere.
Det viste sig hurtigt at fantastisk mange forældre engagerede sig, og vil meget gerne gøre brug af den viden og interesse der er i skolekredsen.
Efter grundige drøftelser i bestyrelsen endte vi med en form, hvor der blev nedsat ”interessegrupper” forankret omkring forældrene. Det er en proces der tager lang tid, men personligt ser jeg gerne at man bruger tiden i processen og så får et resultat – og dermed en politik i sidste ende, som rigtig mange kan forholde sig til.
I forældremødet med 9. Klasse var vi var interesseret i høre elevernes syn på muligheden for en ændret klassekofficient (flere nye elever i 8. Eller 9. Klasse), muligheder for samlæsning – i det hele taget hvordan kan vi lave et spændende og inspirerende ungdomsmiljø.
Der var mange gode input – og tallet 20 er ikke så helligt, når vi har snakken med de store elever. Der vil være noget at arbejde videre med i de kommende år.
 
Trivselspolitikken er et andet emne, vi har haft oppe at vende. Generelt skal man med politikker kigge på dem en gang imellem – og måske ”støve” dem lidt af. Trivselspolitikken er ikke ændret i sit grundlag, men der er kommet en ”Pixi”-udgave, som er sendt til alle hjem, og som kommende forældre også får.
 
Den helt store diskussion i bestyrelsen fik vi i forbindelse med lukning af skolens bod. Boden blev anmeldt til Fødevaredirektoratet sidst i oktober, med det resultat af skolens ledelse valgte at lukke boden på stedet. Den eneste fornuftige løsning på det.
Nu var det ikke sådan at eleverne døde af sult – eller at de store elever ikke kunne komme på lejrtur. Boden har hele tiden været ment som et supplement til den medbragte madpakke – og som en mulighed for eleverne i 8. Og 9. Klasse at lære noget om hvordan man driver en forretning, om aftaler med hinanden – og selvfølgelig også en mulighed for at tjene nogle penge til en lejrtur.
Det skal ikke være en hemmelighed, at bestyrelsen har været meget delt i spørgsmålet, og personligt blev jeg meget ked af at kunne læse i Åposten, at nogle af eleverne var begyndt at ”bruge” mod hinanden, at det sikkert er din mor (læs ”klidmor” ) der har lukket boden.
Lisbeth Larsen fra bestyrelsen har så senere lavet et indlæg i Åposten med sin begrundelse for at hun skred til handlingen om at anmelde boden. For tiden er der ingen bod – det har så givet noget ro på gangene ifølge lærerne. Om der senere bliver basis for at lave en bod igen, må tiden – og ikke mindst den kommende sundhedspolitik så vise.
 
 
 
Økonomi;
Som nævnt fik vi afsluttet – og indviet byggeriet af indskolingen/SFO`en. Det kostede selvfølgelig nogle penge. Hovedparten i form af et nyt lån, men også ca. 1 mill. af formuen. Det var hensigten fra byggeriets start, at vi ville ”tære” på formuen. Det er godt at have noget at stå imod med, og aktuelt har vi ca. 2.2 mill. ”på bogen”.
Finanskrisen har vi ikke mærket så meget til – og dog. Kreditforeningen er nu i ”krise” og vil have nogle højere bidrag på de lån vi har hos dem. Det arbejder vi på lige nu.
Året er endt med et overskud på ca. 193.000 – mod forventet ca. 208.000. Som tidligere nævnt kom der et par udskiftninger af tag i forbindelse med ny/ombygningen. Beløb der ikke var budgetteret i 2008.
Hvad der er nok så vigtigt i forbindelse med regnskabet er, at det minutiøst er gennemgået af en statsautoriseret revisor – og har fået påtegnet – ingen bemærkninger. I det hele taget viser gennemgangen af regnskabet, at skolen er en sund forretning.
Nu driver vi jo ikke skole for at lave overskud, men i ”worst case” er det betryggende at vide, at vi ikke skal stå med hatten i hånden.
Selv om der er overskud vil vi også i år justere på egenbetalingen/skolepengene, således at prisen pr. måned fra det kommende skoleår bliver på kr. 800 for 1 barn, kr. 1.200 for 2 børn og kr. 1.400 for 3 børn eller flere. SFO-taksterne følger Odense kommunes takster.
Mere detaljeret gennemgang af økonomien kommer fra Ole senere.
 
Fremtiden;
Har Ådalskolen en fremtid: Ja den har.
Vi har en godt drevet skole, en kæmpe lokal opbakning, et godt ry, og ikke mindst har vi skrevet elever op langt ud i fremtiden. Vi har nogle engagerede medarbejdere – og ikke mindst en engageret skolekreds. Der skal hele tiden nye tanker til – og sammen med den ådalsånd der findes på skolen er jeg sikker på, at Ådalskolen vil bestå og vil kunne begå sig i fremtiden.
Kære forældre: Hold jer ikke tilbage, når vi om lidt skal til opstilling og til valghandling. Gennem mit arbejde i bestyrelsen ved jeg, at der er rigtig mange ressourcer – så bare stil op.
Til sidst en stor tak til bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde gennem året. Vi har stridt og vi har lidt, men det har kanonspændende og det har været det hele værd. En lige så stor tak til Ole og alle medarbejderne for altid stor imødekommenhed.
Eivind Davidsen