Hør sangen på http://www.youtube.com/watch?v=cr6MUXOXcI8 , eller hør den som midifil og download melodi og klavernoder nederst på denne side
 
 
Sangen om Ådalskolen
 
En skole er en institution, en organisation, en bygning, et sted, en historie og en materialesamling. En skole er  elever, lærere, pædagoger, teknisk/administrativt personale, forældre og en vægtig del af alle disse menneskers virkelighed og dagligdag. En skole er en tradition, en stil, et sæt holdninger, en pædagogisk profil og en måde at gøre tingene på. Skole er opdagelser, oplevelser, sejre og skuffelser. Skole er leg, ønsker, drømme, viljer, følelser - alt det, der er i spil, når vi omgås og hjælper hinanden med at finde ud af verden og gøre den rar at være i.
 
  Det er ikke let at formulere det egentlige, når man udarbejder værdigrundlag, virksomhedsplaner og formål. Den slags skal formuleres tørt, sagligt og konkret for ikke at ende i store hule ord og hurraråb. Men...
 
  Ådalskolen, Fangel Friskole, bygger på den Grundtvig-Koldske friskoletradition, i følge hvilken sandheden er en poetisk størrelse. Derfor er det mest nærliggende, at indlede beskrivelsen at Ådalskolens koncept med en sang, som en af skolens lærere, Knud Kalnæs, lavede under sin barselsorlov i 1993. Den beskriver for mig at se bedre end noget andet, hvad der er meningen med vores skole.
 
Ole Olsen, tidligere skoleleder.
 
 
 
Ådalskolesangen
 

Her i Ådalens læ - Fangel Friskoles træ

mellem skoven og engen på pladsen i solen.

Mellem alvor og sjov er der leg, er der lov,

hjælp og trøst om behov mellem livet og skolen.

Ådalskolen: Venner og vaner og viljer, der gror og bli´r

Ådalskolen er hvad vi gør, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen,- skolen hvor vi går!

 

Tusind voksne og børn, som har taget en tørn,

har besjælet hvert hjørne og krog af vor skole.

Nye steder og kår over hundrede år

og den stadig består, den er fri, den er skole.

Ådalskolen: Mennesker kommer og mennesker går her på

Ådalskolen: Nu er den os, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen, Ådalskolen står!

 

Her kan høstes og sås. Her kan ses og forstås.

Her kan gives og fås, her kan holdes en skole.

Plads og rum til de små. Nye højder at nå.

Agt og ansvar at få, sådan bliver vi skole.

Ådalskolen: Venner og vaner og viljer, der gror og bli´r

Ådalskolen er hvad vi gør, vi er den, den er vor!

Ådalskolen, Ådalskolen,- skolen hvor vi går!

 

 

Hør og se som vi sang Ådalskolesangen  i salen før vi gik på sommerferie år 2008

 

Hør melodien (midi-fil)

Download klavernoder til udprintning (side 1)

 

 

Download klavernoder til udprintning (side 2)
 
 
 
 
Download tekst og melodinoder til udprintning