Årshjulet - en “forbruger-guide” over Ådalskolens skoleaktiviteter

 

Denne guide er generel og vejledende. Der vil være afvigelser fra år til år.                                                                                                                                                    Version 1.2014/2015

 

Navn på arrangement/aktivitet

Tidspunkt på året

Nærmere uddybning

Hvem er involveret i tilrettelæggelsen og afviklingen?

Skolestart

 August

Skolestart kl. 8.00 - 11.35, dog 0.kl. 9.00 - 11.35. Dato efter gældende ferieplan.

Forældre er velkomne til første skoledag ligesom forældre altid er velkomne til at deltage i undervisningen efter forudgående aftale.

0. klasse besøger Kirsten

August

0. klasse besøger Kirsten, hvor de hygger og spiser sammen.

 

Der aftales forældrekørsel.

Skoleudflugt

Sidste weekend i august eller første i september

Skoleudflugten er et af de større fællesarrangementer, hvor skolens familier mødes.

 

Der er planlagte aktiviteter og fælles spisning/frokost, Lokation varierer fra år til år. Invitation udsendes i forudgående skoleår.

 

4. klasses forældre planlægger, arrangerer og inviterer til skoleudflugten, mens de er 3. klasses-forældre.

Madpakkens Dag

September

Alle klasser spiser frokost sammen med vekabsklassen.

 

 

Skolefoto

September (ofte)

Hvert andet år fotograferes alle klasser, 0. kl. fotograferes hvert år.

 

 

Hjemmebesøg

September

1. klasses elever og forældre får besøg af klasselærer og andenlærer.

 

 

Velkomstfest

En fredag i september

1. klasse inviterer 0. klasse til velkomstfest. Festen er for elever, forældre og søskende - og det er en velkommen til Ådalskolen. kl. 17 - 20.

 

Forældre i 1. klasse planlægger, arrangerer og inviterer.

Forældremøder

August - september

Alle klasser afholder forældremøde.

Ofte sørger klassens forældrerepræsentanter for kage eller lignende til kaffen.

'Alle Børn Cykler'

September

Skolen deltager i 'Alle børn cykler' kampagne.

 

 

Skolefest med skuespil og diskotek

Oktober (eller februar) – typisk sidste torsdag aften før efterårsferien (eller vinterferien).

7. klasse opfører skuespil, der er efterfølgende skolefest med fællesspisning, kaffe/kage og diskotek. kl. 17 - 21.

 

7. kl. forældre laver kulisser en weekend forud for skuespillet.

6. klasses forældre laver og serverer mad (og får overskuddet).

5. klasses forældre laver og serverer kaffe og sælger kage (og får overskuddet).

Skolernes Motionsdag

Sidste fredag før efterårsferien

Hele skolen deltager i Skolernes Motionsdag. Skoledagen er den dag 8.00 - 11.35.

(7. klasse rydder op og pakker skuespil sammen, møder kl. 9.00 og går hjem, når de er færdige).

 

Forældre er velkomne til at deltage.

Værkstedsaftner

2 dage i november (torsdage)

Skolen åbner dørene til diverse forældre-designede værksteder. Den ene værkstedsaften er i forbindelse med Åben Skole (første torsdag i november).

 

Efter endt værksteder er der fællesspisning. Den sidste værkstedaften er der desuden amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til elevrådet. Hver familie medbringer en pakke.

 

Forældre i de enkelte klasser byder ind med værksteder, de vil stå for at afholde. Overskuddet tilgår klassekassen.

 

8. klasse planlægger, laver og serverer maden. Overskuddet tilgår klassekassen.

Skole-hjem-samtaler

Okt. - jan.

De enkelte klasser afholder skole-hjem-samtaler.

I 0.kl. afholdes to årlige forældresamtaler (efterår og forår).

 

 

Julemøde

December

Optræden ved 4. klasse (skuespil) og 5. klasse (Luciaoptog), der synges julesange/salmer og valgmenighedspræsten taler.

 

Forældre i 5. kl. skal vaske og stryge luciadragter.

8. klasse sælger æbleskiver. Overskuddet tilgår klassekassen.

Lucia på Gråbrødre Kloster

December

5. kl. går Luciaoptog på Gråbrødre Kloster.

 

Forældrekørsel.

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferien if. gældende ferieplan

Juleafslutningen er fra 8.00 - 11.35 og forældre er velkomne. Der afholdes udvidet morgensamling, aktiviteter i klasserne, dans og sang i salen med fælles afslutning.

 

 

Fastelavn for de yngste

Februar

Tøndeslagning og diverse lege/aktiviteter 8.00 - 11.35 for 0.kl. - 5. klasse.

 

Forældrerepræsentanter bager fastelavnsboller.

Fastelavn for de ældste

Februar

Fastelavnsfest med spisning, tøndeslagning, aktiviteter og diskotek kl. ca. 17.30 - 22.30.

 

Forældre leverer og serverer mad, rydder op i køkken.

Forårskoncert

Marts

De klasser, der har musik på skemaet, optræder til forårskoncerten.

 

 

Pædagogisk dag for personalet

Forår

Skolens personale er på pædagogisk dag, forældre overtager undervisningen 8.00 - 11.35.

 

Forældre i de enkelte klasser overtager undervisningen.

'Sæt skolen i bevægelse'

Forår

Skolen deltager i Dansk Skoleidræts landsdækkende kampagne.

 

 

Samtaler i Mini-SFO

Forår

På linje med skole-hjem-samtalerne afholdes samtaler mellem barnets forældre og to fra Mini-SFO.

 

Lejrskoler

Foråret

Alle klasser kommer på lejrskole, se lejrskolestruktur.

 

 

9. kl. sidste skoledag

Maj (se kalender)

9. kl. møder udklædte og laver 'sjov og ballade' og der dystes mod lærere. Skoledagen varer fra 8.00 - 11.35 of alle elever.

 

 

Afslutningsfest for 9. kl.

Juni

Skolen tager officielt afsked med 9. kl. ved en translokationsfest, hvor eleverne får overrakt deres beviser. Festen er for indbudte gæster (forældre, bestyrelse og skolens personale).

 

8. klasses elever og forældre står i køkkenet, serverer, vasker op og rydder op.

Sidste skoledag

Sidste fredag i juni

Skoledagen varer fra 8.00 - 11.35. Der er bl.a. alternativ idrætsdag arrangeret af 8. klasse og lærerne spiller fodbold mod 7. klasse.

 

Forældre er velkomne også denne dag.