Kalenderen februar 2009
Uge 6
Tirsdag den 3.                   Samtaler 1. kl.
                                            Sangdyststævne / kor
Onsdag den 4.                  Samtaler 9. kl.
                                            Lærermøde
Torsdag den 5.                 Samtaler 9. kl.
                                            Samtaler 1. kl.
 
Uge 7                                                       Emneuge / fastelavn
Jorden rundt med Ådalskolen”
Eleverne fra 0. – 8. klasse deles ind på 8 hold af 25 elever, som sammen med to lærere i ugens første 4 dage arbejder med det valgte land. (9. kl. arbejder med projekt)
I løbet af ugen skal hvert land bl.a. fremstille en eller anden form for udklædning som bruges i forbindelse med fastelavn fredag formiddag, hvor der igen i år vil være tøndeslagning i skolegården.
Fra mandag til torsdag er mødetiden for alle elever kl. 8.00 – 12.30 BEMÆRK tidspunktet!
Praktisk tøj til hele ugen.
Alle klasserådsforældre bedes medbringe 15 fastelavnsboller, som stilles i køkkenet fredag morgen.
 
Onsdag den 11.                Bestyrelsesmøde
                                            Sundhedsplejersken er på skolen
 
Uge 8                                                     Vinterferie
SFO har åbent for tilmeldte børn if. SFO information af 14. januar 2009
 
Uge 9
Tirsdag den 24.                Samtaler 5. kl.
Torsdag den 26.               Samtaler 5. kl.
 
LANDSMØDE i Dansk Friskoleforening
Lørdag den 18/4 og søndag den 19/4, på Hotel Nyborg Strand.
ALLE er velkomne, man skal blot tilmeldes. - kontakt skolen allerede nu…
Ådalskolen betaler mødeudgifterne.
 
Program
Lørdag
Ollerup Efterskoles elevkor synger.
Foredrag ved Stefan Hermann - »Står skolen i skyggen af Grundtvigs oplysning?«.
Generalforsamling - Bertel Haarder deltager med oplæg.
Musikalsk underholdning ved Hugo Rasmussen, Jens Lysdal og Bjarke Falgren.
Dans

Søndag
Morgensamling - med sange fra den kommende, reviderede »Dansk Skolesangbog«
Foredrag ved Finn Thorbjørn Hansen (DPU) - »Pædagogik og eksistens - hvad er livsoplysning anno 2009?
 
Fondssøgning
Vi søger nogle forældre, der vil være med til/ har forstand på at søge fonde. Andre skoler får mange penge ind via fondssøgning. Det vil vi også bl.a. til
Mulighederne er uendelige og der kan søges mange steder. Derfor har vi brug for nogle forældre, der vil hjælpe skolen med dette.Smut ind forbi Ole og giv besked, hvis du har lyst til at hjælp skolen.
Hvem vil hjælpe? – jeg har spurgt tidligere, MEN vi har behov for flere hjælpere!!
Derfor – igen:
Fredag den 6. & lørdag den 7. marts 2009 ønsker vi at afholde en pædagogisk weekend.
Vi har behov for hjælp fredag den 6. marts!
Ideen er
Lærerne/sfo-erne ud af skolen!! – Forældre ind i skolen/sfo!!
Lyder det ikke spændende?
Jeg forestiller mig, at lærerne er med fra morgenstunden – og forsvinder fra skole ved 9-tiden, og al undervisning overtages af forældre.
Aktiviteterne kan foregå på skolen – men de kan også foregå uden for skolen.
Jeg forestiller mig, at formiddagen slutter kl. 11.30.
 
Ved 12- tiden overtager Gurli Pedersen og 10 elever fra 9. klasse SFO-eleverne.
 
Hvem har lyst til at hjælpe skolen?
 
Kontakt skolen – helst hurtigst muligt!
P.S. Jeg sørger for, at I voksne hjælpere får lidt spiseligt i løbet af formiddagen.
                                                                
Ole Olsen
 
Ådalskolens ordinære Generalforsamling finder sted
Onsdag den 25. marts kl. 19.30 i aulaen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
  5. Udtalelse fra skolens tilsynsførende
  6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Indkomne forslag
    • Eventuelt
 
Næste skoleår
Når vi tager hul på næste skoleår, har vi Pia Naamansen iblandt os igen.
Pia har, som tidligere oplyst, haft både barselsorlov og forældreorlov.
Pia vil i det kommende skoleår have en beskæftigelsesgrad på ca. 60 %.
Vi glæder os meget til at få Pia med i flokken igen.
Som følge af Pias nedsatte arbejdstid, og fordi vi skal bruge flere ressourcer i det kommende skoleår, og fordi Mette Damgaard er utrolig dygtig og vellidt, har jeg besluttet, at tilbyde Mette Damgaard en fast stilling, hvilket Mette heldigvis har sagt JA TAK til.
Så fra 1. august 2009 er Mette Damgård ’fast ansat’ på skole. Tillykke med jobbet, Mette!
 
Efterlysning
Da jeg er i gang med at lave forskellige spil/bogstavlege, efterlyser jeg en masse ”mælkekapsler”, jeg kan bruge i Bhk.
På forhånd tak.
Kirsten Post
 
 
 
Vedr. onsdagsaftenerne
Vi har holdt evalueringsmøde i onsdagsaftenudvalget – Det har været et utroligt flot stykke arbejde, der har været ydet, endnu engang tak for det.
Vi har brug for, at der er nogle frivillige forældre, som kan være hjælpere på nogle værksteder, f.eks. decoupageværkstedet eller hvem har lyst til at lave æbleværksted?
Datoerne for onsdagsaften i skoleåret 09/10 er – 28. oktober, 4. og 11. november, sæt allerede kryds i kalenderen nu!
Med venlig hilsen
Sandra Rosenberg, Margit Baisgaard og Kirsten Post
 
Til forældrene
En lille henstilling til forældrene. Når eleverne har fri, skal de forlade skolen. Vi har oplevet, at det er sjovere at køre cykelrace m.m. på parkeringspladsen, men det er simpelthen for farligt.
Tag venligst en snak med jeres børn.
 
Anmeldelse af skolens bod
Ådalskolen har ikke længere nogen skolebod. Som bekendt blev den lukket i efteråret, efter den var blevet anmeldt til Fødevaremyndighederne. Dette har efterfølgende givet anledning til rygtedannelse og måske har nogle været udsat for generende omtale. Disse konsekvenser, for vores børn på skolen, finder jeg meget ubehagelige og uheldige, og derfor står jeg nu frem og fortæller, at det var mig, der anmeldte boden. Det er dermed mit håb, at eventuelle rygter nu må forstumme.
 
Jeg valgte at anmelde boden, da jeg ikke længere ville være med til at tage ansvaret for ulovligt salg af hjemmelavet mad, og dermed også ansvaret hvis nogle elever blev syge af maden. Som bestyrelsesmedlem har jeg et medansvar for, at skolens virksomhed bliver drevet indenfor lovens rammer, uanset om jeg bryder mig om den pågældende lov eller ej.
Det har på ingen måde været min hensigt at skade nogle med denne anmeldelse.
Hvad angår den læring, der fulgte med elevernes pasning af boden, så føler jeg mig 100 % sikker på og tryg ved, at skolens lærere har kompetencer til at give eleverne den samme læring blot i andre rammer.
Endelig er der jo den mulighed, at boden kan genopstå i en lovlig udgave, så eleverne atter kan tjene penge ad den vej og få nyttig læring.
 
Ingen behøver være bekymret for eventuelle kommende arrangementer, som vi sædvanligvis har på skolen, for ifølge fødevaremyndighederne er der intet ulovligt i ved særlige lejligheder at medbringe hjemmelavet mad på skolen. Hvis man ønsker at vide mere om gældende love og regler på området kan man klikke sig ind her: www.foedevarestyrelsen.dk.
 
Hvis dette indlæg har givet anledning til spørgsmål, kommentarer eller ønsker om at ytre sin mening, ser jeg frem til, at I kontakter mig, frem for at give næring til ny rygtedannelse.
 
Lisbeth Larsen
Mor til Rie bh.kl. og Niels 3.kl.
Medlem af Ådalskolens bestyrelse
 
Kommentar
Det er til enhver tid godt for skolen, at der er medlemmer af forældrekredsen, der gør sig overvejelser omkring forhold og kutymer på skolen, som kunne være anderledes. Berig os, lærerne, ledelsen og bestyrelsen, med disse overvejelser og sæt dem på bestyrelsens dagsorden, så vi sammen kan skabe den bedst mulige skole i en atmosfære af tillid og åben dialog.
Ole Olsen