Kalenderen september 2009

Uge 36

Tirsdag den 1.                  Forældremøde 2. kl.  kl. 19.

Onsdag den 2.                 Fotografering af hele skolen fra kl. 8.30

                                Alle skolens elever fotograferes klassevis – og individuelt.

                                                                 Alle ansatte fotograferes individuelt.

Torsdag den 3.                 Forældremøde 3a kl. 19

Fredag den 4.                   0. kl. til velkomstfest hos Kirsten kl. 8.30 – 11.30

                                                                 Dalum Ungdomskole 8. og 9. kl. (her)

Uge 37

Mandag den 7.                 Forældremøde 0 kl.

Tirsdag den 8.                  8. kl. overbygningstræf – forældremøde 7. kl.

Torsdag den 10.               Forældremøde 8. kl.

Fredag den 11.                 Reception for Ole kl. 15 til 18

                                                                 Alle er velkomne!

                                                                 Se udleverede indbydelse og evt. skolens hjemmeside.

Uge 38 og 39

Musical i 7., 8., og 9. kl. i begge uger (flere informationer senere).

 - Emnedage i resten af klasserne i 5 af de 10 dage.

Flere informationer udsendes senere.

 

 

Tirsdag den 22.                Forældremøde 3b

Torsdag den 24.               0. kl. på besøg på værkstedet hos Jens Galschødt

                                                                 Forældrearrangement med musical mv.

Søndag den 27.               Efterskolernes dag(se nedenunder

 

Uge 40                               Søndag den 30. august skoleudflugt  kl. 9,45 til kl.15.

 

                                                                 Udflugten er arrangeret af forældrene i 4. klasse, og går i år til

                                                                 STRANDVÆNGET         1 Nyborg  - flot og godt arrangement, hvor der er

                                                                 god mulighed for at deltage i velorganiserede konkurrencer .

                                                                 ’skoleudflugtsmeddelelse’ er uddelt – og rigtig mange forældre og børn har

                                                                 tilmeldt sig – ’referat’ fra udflugten kommer med i næste Åpost

                                           

 

Skoleåret 2009 – 2010 er i fuld gang

Vi har nu 222 elever - mod 226 elever i sidste skoleår.

Vi er i alt 27 ansatte, dertil kommer Pia Naamansen, der p.t. er på barselsorlov – Pia fik en velskabt datter den 20. august. Hjertelig tillykke til den lille familie.

Derudover får vi stor hjælp af Jens Jensen, skolens tidligere pedel gennem mange år, der p.t. er sygemeldt (ny hofte)

Fra 14. august til 14. september er Helle Jensen i virksomhedspraktik her på Ådalskolen

 

Her efter sommerferien er Martin Pasfall startet, som medhjælper i skolefritidsordningen.

Martin har allerede bevist, at han er til STOR hjælp. Martin bydes velkommen til årsansættelsen.

 

Midt i august startede Rikke Noe i sin funktion, som bogholder på Ådalskolen.

Vi byder Rikke velkommen til jobbet, som p.t. afvikles med 20 timer ugentlig fordelt på 4 arbejdsdage.

Rie Freitag er samtidig overgået til 4- dages arbejdsuge – og efterhånden, som sekretærjobbet/bogholder/administrator m.v. tillader det reduceres Ries ugentlige arbejdstimer.

For øvrigt – onsdag den 19. august fyldte Rie 60 år. Hjertelig tillykke, Rie!!

 

Anne Marie Olsen, der tidligere hjalp en del på kontoret – er overgået til anden arbejdsbeskrivelse. Anne-Marie ’bor’ fast på biblioteket, hvor arbejdsopgaverne bl.a. er medhjælper på bibliotek, holde ’styr’ på depotet med papir og bøger. Kopimaskineoperatør med meget mere samt sørge fat der dagligt er kaffe nok på bordene og der ryddes op efter endt kaffepauser. Alt dette til STOR glæde for hele skolens personale.

 

Vi er i fuld gang med efterårets forældresamtaler i de enkelte klasser. Bestyrelsen er repræsenteret ved hvert enkelt forældremøde, så er der  noget, ’man’ ønsker, bestyrelsen skal tage sig af eller være opmærksom på – så fortæl dem det endeligt.

 

Kostume holdet efterlyser nogle ting til vores kommende musical
Hvis du ligger inde med noget af det vi "savner," vil vi meget gerne hører fra dig, vi skal bruge det i uge 38-39.
Vi mangler bla. Gamle Kufferter, 1 stk. Chaplin hat, Hippietøj,tøj fra 30érne, Batman-dragt og nogle hæklede tæpper.
Tingene kan du aflevere til Lisbeth i fritteren. Hvis det skal retur efter vi er færdige med at bruge det, vil det være rart med en lille besked om navn og klasse i/på genstanden, så det kommer retur til de rigtige. På forhånd tak for hjælpen
Mange Klude hilsner
Kostume holdet & Lisbeth

 

Søndag den 27. september er Efterskolernes Dag

ALLE efterskoler i Danmark holder åbent hus den sidste søndag i september.

Benyt jer af muligheden for at få en grundig viden om livet på en efterskole – man kan sagtens nå at besøge nogle stykker på denne søndag.

ALLE er velkomne – og man behøver ikke at tilmelde sig, man kan bare dukke op - også selvom der måske er længe til, man ønsker at bruge efterskolemuligheden.

 

Onsdagsaftener”

Inden vi ser os om, står onsdagsaftenerne for døren, og en ny serie ”onsdagsaftener” venter på os - en ny serie ”Onsdagsaftener”, hvor vi kan hygge os og producere løs på forskellige værksteder afrundet med fællesspisninger, alt som vi plejer.

 

Datoerne i år 2009 vil være 28. oktober. + 4. + 11. november.

 

Igen i år er vi fra udvalgets side ude at finde folk, der vil stå for nogle aktiviteter og værksteder.

Ud over de øvede og hæderkronede aktiviteter og værksteder, vil vi gerne have introduceret nye ting. Dels fordi det kan skabe afveksling og fornyet interesse, og dels fordi vi ikke har det godt, med at lade de samme frivillige instruktører og værkstedsansvarlige trække læsset år efter år, bare fordi de er gode til det, og vi èn gang har ”fået kloen i dem”.

 

Så derfor –

 

Kom ud af ”starthullerne” og bliv en af vores nye værkstedsholdere

 

For at få fordelt arbejdet på flere hænder, vil vi også meget gerne høre fra forældre, bedsteforældre og gamle elever, som måske ikke lige selv har ideer eller lyst til at stå for et værksted, men som gerne vil gå ind og hjælpe til med at gøre klar, pakke sammen, tage ”en vagt” eller lignende. Det handler om, at de, som står for værkstederne, også skal have mulighed for at cirkulere, få en snak og nå at være lidt sammen med sine egne børn.

 

Find derfor evt. en at dele værksted med.

Ideer til værksteder kunne være. 

ALLE gode ideer modtages.

Vi håber på tilbagemeldinger hurtigst muligt, dog senest mandag den 21. september 2009.

 

Kontakt en af undertegnede og fortæl om dit/jeres forslag til et værksted, som du/I vil kunne stå for - eller fortæl i hvilket omfang og eventuelt med hvad, du/I kunne tænke at hjælpe til med.

Vi får jo som sædvanlig også brug for et godt hold i køkkenet.

 

Med venlig hilsen
Margit Baisgaard (65 99 26 35), Kirsten Post (62 69 29 41) og Sandra Rosenberg (49 15 19 85)

 

 

Ole Olsen,

friskoleleder på Ådalskolen, Fangel Friskole, afholder 25 års jubilæum fredag d. 11.9.2009.

Friskolen er i fokus og debatteres jævnligt i den danske befolkning. Hvad er en friskole,? hvem vælger friskolen -? og hvorfor vælger man en friskole.? Det handler i høj grad om værdier, menneskesyn og viljen til fællesskab. Ole Olsen, skoleleder på Ådalskolen i Bellinge på Fyn har formået at få de tre nøgleord til at gå op i en højere enhed. Igennem 25 år har han som leder skabt en helt unik friskole ånd for alle der har haft sin gang på skolen. Det kræver en stærk og rolig hånd at navigere i spredte vande gennem skiftende tider. Ole Olsen har, baseret på egne værdier, dømmekraft og forandringsvillighed, på fineste vis udviklet og fremtidssikret Ådalskolen, Fangel Friskole.

På bestyrelsens vegne,

Bestyrelses formand: Pia Bøg Madsen

 

Ja, sådan kan det gå..

I ved det..

Jeg har tidligere firtalt om dette…

 

Kort før sommerferien væltede jeg på min cykel på det blå felt ved skolens indkørsel!

Eurostar, som havde påmalet ’det blå felt’, erkendte, at de havde begået en fejl.. – og, at de erstattede mine briller og ødelagt tøj – ligesom de også refererede reparationen af Ditte Vind’s cykel og betalte ødelagt tøj..

Men:

Jeg gjorde samtidig EUROSTAR opmærksom på, at jeg kender begrebet ’svie og smerte’ Jeg kan både se og mærke arret..

EUROSTAR siger klart: vi kan ikke give erstatning for svie og smerte……

Jeg spurgte direktøren for firmaet: HVAD KAN I SÅ……

Svaret kom promte:

Vi kan give jer nogle naturalier….. (det har jo slet ikke noget med en personlig erstatning for svie og smerte  at gøre) – men jeg tænkte; hvis de ikke vil give mig noget eller nogen kompensation , så skal de i hvert fald komme til at give skole noget….. og det er , hvad er er aftalt!!!!

EUROSTAR                     opmaler skolens parkeringsbåse samt ’hajtænder’ ved det blå felt.

Derudover maler de på asfalten i skolegården:

Et stort felt med alle bogstaverne (bliver supergodt)

Et stort felt med alle tallene fra 0 til 99 (bliver supergodt)

 

Så på skolens vegne er jeg utrolig glad for aftalen – måske vil jeg tænke:

Stregerne ved parkeringsbåsene, hajtænderne, bogstavsfeltet og talfeltet er lidt ’mine’..!

 

Ole Olsen