Madkundskabsundervisningen på Ådalskolen er disponeret som følger:
 
 
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår             2  1*      3
 
* undervisningen på Ådalskolen afvikles i 7. kl. med 2 lektioner om ugen i et halvt år
 
 
Hjemkundskabsundervisningen på Ådalskolen tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets "Fælles mål"