Til forældrene på Ådalskolen                                                                          15.08.2008
 
Oplæg til de kommende forældremøder
Det er kutyme, at der er et bestyrelsesmedlem til stede ved de årlige forældremøder. Og det er kutyme, at vi har et eller andet med i baglommen. I år er det sundhed.
 
Sundhed er et tema, som i dag er på dagsordenen overalt i samfundet. Begreber som ansvar for egen sundhed trænger sig på, ligesom ansvar for egen læring trængte sig på for snart 10 år siden.
Også på Ådalskolen trænger debatten om sundhed sig på og bestyrelsen har besluttet at vi skal i gang med at udarbejde en sundhedspolitik, men:
Hvad er formålet med en sundhedspolitik?
Hvad har sundhed med undervisning og læring at gøre?
Hvad har sundhed med trivsel at gøre? Er sundhed bare noget med mad og lidt motion?
Hvordan ønsker forældrene at skolens rolle i forhold til sundhed skal være?
 
Bestyrelsen har drøftet disse spørgsmål i flere omgange ligesom vi har drøftet hvilken fremgangsmåde der er den mest hensigtsmæssige for at få startet dialogen og debatten om sundhed.
 
Vi har besluttet at tage hul på sundhedstemaet gennem en snak med jer på de kommende forældremøder. Efterfølgende håber vi, at det vil være muligt at danne en arbejdsgruppe som arbejder konkret på udformningen og vi skal have skolens personale inddraget. 
 
På de kommende forældremøder vil vi derfor forsøge at tage pulsen på, hvad I – forældre - mener om sundhed på Ådalskolen
 
  1. Vi vil bede jer om at forberede jer på at fortælle os, om I synes, at vi skal have en sundhedspolitik på Ådalskolen og  at
 
  1. Fortælle os, hvad I synes at sundhedspolitik og sundhed på Ådalskolen er for noget.
 
Til forældremøderne medbringer vi et antal sedler, hvor I kan skrive jeres mening og efter det sidste forældremøde, hvor vi har alle input, kan vi forhåbentlig se et mønster, der viser hvad vores sundhedspolitik bør indeholde.
 
Vi vil også på forældremødet spørge om der er nogle af Jer, der har lyst til at melde jer til at arbejde konkret med udformningen af en sundhedspolitik. Så det må I også godt overveje inden møderne.
 
Indkaldelse til første møde i arbejdsgruppen følger når alle forældremøder er afviklet.
 
Venlig hilsen
bestyrelsen for Ådalskolen
 
 
Lige et par links til hjemmesider vedr. sundhed
Om principper: http://pub.uvm.dk/2004/sundmad/kap03.html
Link til Lenes udmærkede mappe omkring sundhed: http://gl.foedevarestyrelsen.dk/FDir/Publications/2003010/rapport.pdf
Og masser af god inspiration i afsnittet "Mad- og måltidspolitik på skolen" og resten af dokumentet. Det omhandler både sundhedspolitik, mad- og måltidspolitik, skoleboden, og reduktion af indtaget af sukker: http://www.brondby.dk/upload/dokumenter/skole/skoler/madpolitik.pdf
Og om en konkret sundhedspolitik i en stor kommune: http://www.aarhuskommune.dk/files/aak/aak/content/filer/borgmesterens_afdeling/jridisk_afdeling/kommune_information/filer_i_publikationsoversigten/sundhedspolitik_for_elever_i_Folkeskolen.pdf