Sløjdundervisningen på Ådalskolen er disponeret som følger:
 
 
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår          1* 2 1*  1*    
 
* undervisningen på Ådalskolen afvikles i 4., 6. og 7. klasse med 2 lektioner om ugen i et halvt år
 
 
Sløjdundervisningen på Ådalskolen tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets "Fælles mål 2009"