Kalenderen maj 2008
Uge 18
Torsdag den 1.                 Kristi Himmelfartsdag
Fredag den 2.                   Fridag
 
Uge 19
Torsdag den 8.                 9. kl. afgangsprøve i dansk retskrivning og læseprøve fra 9. til 10.30
 
Fra den 10. til den 12. pinseferie
 
Søndag den 11.               Konfirmation i Bellinge Kirke kl. 9.
 
Uge 20
Tirsdag den 13.                7. kl. ”Blå mandag”
                                            9. kl. matematik fra 9. til 13.
                                            Lejrskolemøde 6. kl.
Onsdag den 14.               9. kl. afgangsprøve i dansk skriftlig fremstilling fra 9. til 12.30
Torsdag den 15.               Bhk., 1. a og b i teatret fra 8. til 12.
Lørdag den 17.                Arbejdslørdag (se andetsteds)
 
Uge 21
Prøverne i biologi og geografi forventes afviklet den 19. og 20.
 
Tirsdag den 20.                Forældresamtaler Bhk..
Onsdag den 21.               Forældresamtaler Bhk
Torsdag den 22.               Trafikskole for Bhk., 4. og 5. klasse
Fredag den 23.                9. kl. i ZOO fra ca. 9. til 13.30
 
Uge 22
Lørdag den 31.                Koncert Bellinge butikstorv(se andetsteds)
                                            6. kl. tur til Lyø
 
Lejrskoler i foråret
Bhk.1a., 1b. ·KP, MD, SR, LE, KHN, JOW             Skåstrup Strand 2. – 4. juni
2. kl.                                    JS & KK ·                           Åhytten 7. – 9. maj         
3. kl.                                    JR & PM                            Drejø 21. – 23. maj
4. kl.                                    LM & CU                           Fanø 27. – 30. maj
5. kl.                                    EN & MB ·                         Læsø 5. – 9. maj
6. kl.                                    MB & LK ·                          Bornholm 18. – 23. maj
7. kl.                                    PM & LV ·                          Fylla 2. – 6. juni
8. kl.                                    MH & JR ·                          Berlin 25. – 30.maj
 
Torvedag lørdag den 31. maj
Ådalskolen er igen i år inviteret til at give ’Openair’ koncert på Bellinge Torv på torvedagen.
Vi låner en lastbil, fylder den med instrumenter, kører ned på torvet, stiller op, fylder lastbilen med en gruppe elever – Knud Kalnæs dirigerer og FYRER DEN AF!
En kanonoplevelse for de udøvende musikere og en særdeles god oplevelse for tilhørerne.
Alle er velkomne, jo flere, jo bedre.
En stor tak til alle de forældre, der hjælper med dette arrangement!
 
 
 

9. klasse sidste skoledag onsdag den 4. juni.
- alting har en ende! Onsdag den 4. juni er 9. klasses sidste skoledag på Ådalskolen. Dagen er både en rigtig god dag og en lidt trist dag. Lidt trist fordi vi ikke mere har 9. klasse iblandt os på gangene, i salen, på 1. sal – ja overalt som klasse.
9. klasse bestemmer selv, hvad der skal ske i løbet af formiddagen. Men et ved vi, de kommer på skolen fra morgenstunden – og så ser vi, hvad der sker (der ’plejer’ at være saftevand og rundstykker til øvrige elever og lærere) - og når klassen synes, nu kan det være nok, så smutter de ganske stille herfra, videre til festligheder.
I ugerne 24 og 25 møder vi igen eleverne, idet de skal møde til de mundtlige afgangsprøver. I samme periode sender Ådalskolen også lærere ud som censorer på andre skoler, herom informeres senere!
 
Byggeri- og ombyggeri
Det går rigtig godt med byggeriet, og vi glæder os meget til at flytte ind i den nye afdeling.
Tidsplanen for byggeriet følges ret godt, så midt i maj måned kan vi flytte ind.
 
Følgende lokaler bliver klar til brug:
3 stk. klasselokaler hver på 60 kvadratmeter.
Et personale rum (22 kvadratmeter), dertil kommer toilet og garderobe.
Et stort fællesrum på 88 kvadratmeter (tidligere 1. klasses klasselokale) – og en god stor køkkenafdeling.
 
Så midt i maj flytter 1.b klassen og børnehaveklassen ind i nybyggeriet. Begge klasser bliver i deres nye klasselokaler resten af skoleåret og hele det næste skoleår. Når vi når frem til det nye skoleår, flytter 1.a. klassen også ind.
 
Omtalte lokaler bliver også benyttet af SFO resten af dette skoleår. Så snart flytningen af eleverne har fundet sted, begynder håndværkerne på etape 2.
 
Etape 2 omhandler følgende:
Nedbrydning af alle vægge i SFO, der står på trægulve.
Trægulve fjernes og betongulv støbes og nye vægge monteres.
Kloakarbejde foran nuværende SFO-køkken
Nedlæggelse af bestående SFO - køkken, her skal nemlig være toiletter
Etablering af ny garderobe på i alt 56 kvadratmeter.
 
Jo, det ER en stor omgang.
Undervejs har vi konstateret, at tagpladerne på det kommende fællesrum er så mørnet, at det skal udskiftes – og at tagpappet henover den gamle lederbolig (fra 1963) er sunket og færdigt.
Vi kar fået et godt tilbud! – og udskifter disse to tage.
 
Denne renoveringsopgave SKAL stå færdig til det nye skoleårs start. Hovedentreprenøren siger, at det er færdigt til 1. august 2008… - OG vi holder ham fast!
 
Mens denne ombygningsopgave foregår, etablerer vi en ny indgang til nybygningen:
gennem skolens hoveddør mellem Rødhætte og nuværende børnehaveklasselokale ind af døren, der p.t. ’huser’ 1.b.
 
Ved at bruge en midlertidig indgang kommer vi slet ikke i nærheden af håndværkernes nye arbejdsplads, idet den vil foregå via den nuværende SFO - hovedindgang.
 
Når det hele er færdigt, og vi er flyttet ind, holder vi en stor INDVIELSESFEST.
P.S. Claus og Jens er allerede påbegyndt fliselægningen bagved det nye byggeri.

 
Skal konfirmeres i Bellinge Kirke

Irene H. Alexandersen
Christian Barslund
Michelle Krogh Christensen
Amalie Lange Davidsen
Silke Simone Aalborg Funch
Emil Baunsgaard Klokker Hansen
Peter Tornøe Johansen
Frederikke Schufri Klinkby
Pernille Kolin
Annika Bøg Madsen
Thea Madsen
Christian Mikkelsen
Sebastian L. Müller
Lotte Schroll Nielsen
Esben Seest Nielsen
Mads Egedal Sørensen
Anders Vingaard

 
Foreningen ”OPADS” feriekolonier i sommeren 2008
 
Feriekolonierne er for børn:                     - som ikke har andre feriemuligheder.
- som går alene, mens forældrene arbejder.
- eller som af andre grunde har brug for gode oplevelser i ferien.
Prisen er 225 kr.
 
 
 
 
 
 
                    Hvis man er interesseret i dette tilbud, skal man henvende sig på kontoret. Vi har en folder og ansøgningsskema, som skal afleveres senest 16. maj 2008.
 
SKOLEUDFLUGT DEN 31. AUGUST
Ild, vand og luft er vigtige elementer i dette års skoleudflugt, som afholdes
søndag den 31. august kl. 10 - 15 på Helnæs Mølle Naturskole og Friluftsgård. Invitationer udsendes umiddelbart før sommerferien. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen.
Mange hilsner fra forældrene i 3. klasse.
 
Ådalskolens nye hjemmeside: www.aada.skoleintra.dk
"Skoleintra" hedder et IT-system, som Ådalskolen siden jul har brugt til den interne planlægning og kommunikation. Systemet rummer kalender, skemaer, vikarplanlægning, "besked-funktioner" samt en del databaser og værktøjer til brug i dagligdagen. Den interne del - "personaleintra" - afspejles i en offentligt tilgængelig del - "skoleporten", som fremover vil fungere som skolens hjemmeside. Det er vores håb, at den nye hjemmesides menustruktur er mere overskuelig og nemmere at navigere i end den gamle. Ud over menuen er der på forsiden adgang til aktivitetskalender, opslag og meddelelser samt øverst i højre hjørne til en "Klasseforside" for hver enkelt klasse, hvor man udover skoleskema, opslag og meddelelser kan se dagens skemaændringer, hvis en lærer er syg eller lignende. Der er også et link til de gamle "klassewebsteder", hvor nogen klasser jo blandt andet har en større billedsamling.
 
Skoleintra udvikles og udbydes af UNI-C, som fungerer i tæt samarbejde med undervisningsministeriet. Platformen benyttes af de fleste folkeskoler og mange andre uddannelsesinstitutioner. Ud over "Personaleintra" og "Skoleporten" kan tilkøbes to andre moduler kaldet "Forældreintra" og "Elevintra" til brug i skole-hjem-kontakten og i undervisningssammenhæng. Disse moduler forventer vi at tage hul på, når "Personaleintra" og "Skoleporten" er fuldt implementerede.
I håb om at vi får gavn og glæde af det nye system - ris og ros kan sendes til skolen eller til Knud Kalnæs, som fortsat er web-master.
Ole Olsen