Formandens beretning 2016.

En ny generalforsamling er en realitet. Et nyt bestyrelsesår begynder om nogle få timer, med de udskiftninger der måtte komme. Sidste år kunne vi byde velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, Helle, men i år bliver udskiftningen i en anden størrelse.

I det forgangne år er der sket mange positive tiltag på Ådalskolen. Tiltag og beslutninger der skal udføres i fremtiden, men også tiltag og beslutninger der indenfor de seneste 12 måneder er effektueret. De fleste af egen fri vilje, men til eksempel havde vi primo 2015 besøg af brandmyndighederne. De skrå vinduer i overbygningen på første sal skulle udskiftes til stor undren. Reglerne er der ikke lavet om på dette område, men ifølge brandmyndighederne skulle alle vinduer udskiftes der. Vel at mærke efter at være blevet godkendt hvert år de sidste årtier. Så stik imod budget og planer måtte denne udskiftning påbegyndes, der desværre ikke lå i den billige ende.

En planlagt tiltrængt opgave var asfalteringen af skolens parkeringsplads. Et pænt stykke arbejde blev lavet og en afstribning af pladsen var krydderiet. Det krydderi der skal sikre både børn og voksne en mere sikker færden på skolen. Et ekstra krydderi kom dog oveni. Claus, Helle og Jens etablerede det flotte fortov foran samlingssalen med planter og blomster vi glæder os til, at se springe ud her til foråret.

Andre forbedringer er ligeledes foretaget ude som inde og Visionsudvalgets strategi i samarbejde med Vedligeholdelsesudvalget og økonomiudvalget er at tilrettelægge forbedringer, nytænkende tiltag og renoveringer på kort såvel som på lang sigt.

Økonomien i 2015 blev udfordret, men en enig bestyrelse valgte at sammenlægge de 2 8. klasser, efter flere elever havde valgt efterskolevejen, med besparelser til følge, og med de 2 mini-Sfo´-klasser der startede i 2015 lykkedes det Ådalskolen, at opnå et overskud på kr. 532.000,-. Budgettet for 2016 er fastlagt og skulle også gerne ende i et fornuftigt resultat.

Når man nævner økonomi er det her fundraising kan komme ind i billedet. Fundraising udvalget har på højst professionel og dygtig vis opnået at få kr. 50.000,- fra Albanifonden til køb af interaktive tavler og projektere. Fra Godt Smil Tandlægerne har skolen også modtaget kr. 50.000,-. Sidst men så absolut ikke mindst kr. 450.000,- fra Odense Kommunes forstadspulje der er øremærket til en aktivitetsbane.

En investering i  Ådalskolens fremtid blev en realitet ved årsskiftet. Efter et langt forløb blev de sidste papirer underskrevet, og nabogrunden mod nord omhandlende 6229 m2, der nu er blevet hegnet ind er vi nu ejere af. Når man starter et sådan projekt er første skridt selvfølgelig at forhøre sig hos den daværende ejer. Vi blev hurtigt enige om de overordnede formalia og arbejdet kunne påbegyndes. Når man starter et sådan projekt kan man ikke undgå at spekulere på, hvor mange mure man kunne støde på og hvor mange opbremsninger der kunne komme på vejen, når eksempelvis noget skal laves om fra landbrugszone til landzone mv i en §3 fredet Ådal. Men sikke en proces, ingen hindringer, og skolen er nu kvadratmetermæssigt fremtidssikret, hvis tilbygninger skulle blive en realitet. Tilbygninger der kun, grundet fredningen i ådalen kun må ske mod øst langs Brogårdsvej. Jeg vil efter disse ord vedr. købet af nabogrunde gerne sige en stor tak til sælger Morten Jørgensen, Mejerigården for hans positive og rare medvirken, hvad end det har måttet være i hele forløbet.

Bestyrelsen vil ved denne lejlighed også gerne takke hele personalet, for en igen engageret indsats til glæde for vore elever og ved samme lejlighed også gerne takke forældre og elever for deres engagement til gavn for vort fællesskab i forbindelse med arbejdsdage, skoleudflugt, koncerter, frittershows, værkstedsaftener blandt mange. Bestyrelsen vil også gerne takke vor tilsynsførende Ellen Lykke Nielsen for en igen professionel indsats i dette metier, og vi er glade for du genopstiller i dag til denne post.

Til sidst vil jeg som udtrædende bestyrelsesformand før tid afslutte denne beretning med et lidt personligt islæt. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer. Tak til dig Pia, i rollen som næstformand. Tak for godt samarbejde. Til hele bestyrelsen vil jeg også gerne sige jer tak for et godt samarbejde. Tak for jeres engagerede og professionelle arbejdsindsats i det forgangne år. Vi er ikke altid enige og heldigvis for det, men jeg har respekt for alle jeres synspunkter og holdninger, som der skal være plads til, og det mest glædelige har været, at I hver især har stået fast og ikke har ladet jer påvirke, hvad end det har måttet være.

En særlig tak skal også lyde til vor skoleleder Karsten Andreasen. Det har siden du startede 1. februar 2013 været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Jeg synes vi har sparret hinanden godt og jeg har ikke et sekund været i tvivl om, at du var den rette til jobbet som skoleleder her på Ådalskolen. Du er seriøs, professionel, menneskelig, lyttende og ikke mindst engageret – og så har du humor, hvilket om noget går op og ned er en vigtig faktor at være i besiddelse af. Hvor er jeg glad for, at jeg har været med til at ansætte dig.

Det har været 7 meget spændende år for mig i bestyrelsen, hvoraf halvdelen har været som formand. Jeg har nydt bestyrelsesarbejdet, om end der er har været nogle udfordringer. Det har været tordenvejr, det har stormet, det har regnet, men for det meste har solen skinnet.

Tak til dem der har bakket mig op i alle årene.

Tak fordi I lyttede.

Henrik Wenckell

Bestyrelsesformand