Kalenderen februar 2008
 
Uge 5
Fredag den 1.                   Fastelavns arrangement for hele skolen(orienteringsseddel er udsendt),
                                            start kl. 8.00 og slut kl. 11.30, ALLE møder udklædte.
Lørdag den 2.                   Fremstiller 7. kl., forældre samt lærere de kulisser, der skal danne                                                              rammen om 7. kl`s. skuespil.
Uge 6
Hele ugen                          8. kl. i praktik
                                            9. kl. laver projektopgave
                                            7. kl. øver skuespil.
Tirsdag den 5.                   Forældresamtaler 3. + 4. kl.
Onsdag den 6.                  Bestyrelsesmøde kl. 19.30.
Torsdag den 7.                 Forældresamtaler 3. + 4. kl.
Fredag den 8.                   9. kl. Projektfremlæggelse kl. 14.
 
Uge 7
Hele ugen                          7. kl. øver skuespil.
                                            3. - 6. samt 8. og 9.kl. har ”klassens dag – dage”,
                                            Bhk. – 2. kl. har et fælles emne: ’Mad og motion”.
Mandag den 11.               6. kl. Rabolab.
Onsdag den 13.                Kl. 12 opfører 7. kl. skuespil for inviterede 7. kl. fra andre skoler -
                                            6. kl. organiserer saftevand og kage for vores gæster.
Torsdag den 14.               kl. 10 opfører 7. kl. skuespil for inviterede børnehavebørn –
                                            6. kl. organiserer saftevand og kage for vores gæster.
                                            Kl. 19 opfører 7. kl. skuespil for skolens elever, forældre og                                                                          skolekreds.
                                            Efter skuespillet er der mulighed for kaffe, brød, øl og vand.
                                            Senere på aftenen er der diskotek – aftenen slutter kl. 21.30.
Fredag den 15.                 Sidste dag i ”emnedagene – klassens dag – dage”,
                                            hvor der henholdsvis arbejdes, opryddes og evalueres.
                     
Vinterferie i uge 8
 
Uge 9
Onsdag den 27.                Dansk friskoleforening – vintermøde på Rudolf Syeiner skolen i Lindved kl.                        15. (programmet kan læses på deres hjemmeside – www.friskoler.dk)
Torsdag den 28.               1.a besøg af Dansk Kennelklub fra kl. 9. til kl. 10.
Fredag den 29.                 Kemishow for 5. – 6. – 7. – 8. og 9. kl.
                                            1,b besøg af Dansk Kennelklub fra kl. 10. til kl. 11.
 
Kontorpersonalets mødetider
Anne Marie Olsen møder dagligt lidt i otte og går hjem efter kaffeoprydningen efter 2. pause (ved 12-tiden).
Rie Freitag møder i løbet af 1. pause (mellem 9.45 og 10.00) og går hjem ved 15-tiden, mandag til torsdag) hvis/når arbejdet er færdiggjort. Fredag er fridag (for det meste).
 
Ved sygemeldinger af elever kan SFO kontaktes fra kl. 7.00 (tlf. 65 96 33 30)
Skolens telefon (tlf. 65 96 12 30) er bemandet fra kl. ca. 7.30.
 
 
 
 
 
Årsmøde i Dansk friskoleforening
 
Lørdag den 26. april og søndag den 27. april 2008.
Alle danske friskoler og friskoleforældre er automatisk medlem af Dansk Friskoleforening.
Foreningen, der har sit ’hovedkontor’ på Prices Havevej i Faaborg, forhandler både indhold i Friskoleloven og økonomi med undervisningsministeriet o. lign. Ja kort sagt, hvis vi ikke havde Dansk Friskoleforening, så havde vi heller ingen friskoler!!
Derfor er det vigtigt, at vi bakker op om det forestående årsmøde i Faaborg, hvor programmet er:
 
Lørdag den 26. april 2008
Kl. 10.00 – 10.30 Ankomst og kaffe
Kl. 10.30                Fællesang og velkomst ved landsformand Ebbe Liljendal
Kl. 10.45 – 11.45 Foredrag ved Erik Meier Carlsen, journalist og forfatter
Kl. 12.00 – 13.30 Frokost
Kl. 13.30 – 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30               Festmiddag
Kl. 21.00 – 21.30 Musikalske indslag ved Rasmus Lyberth
Kl. 22.00 – 24.00 Rock og dansemusik ved ’De røde Heste’
 
Søndag den 27. april 2008
Kl. 08.00 - 09.00  Morgenmad
Kl. 09.00 – 10.00 Fortælling ved J.P. Madsen og E. Hjernø
                                ’Fortællegruppen Børneliv’
Kl. 10.30 – 11.45 Foredrag ved Lars Olsen forfatter og journalist.
Kl. 12.00               Slut – sandwich og hjemrejse
 
www.friskoler.dk
klik ind på årsmøde 2008
for flere informationer.
 
Er der forældre, der har tid og lyst til at deltage, bedes henvendelse ske til
Ådalskolens kontor senest 15. februar. Skolen giver tilskud til mødeafgiften.
 
Feminas Kvindeløb
Igen i år forsøger vi os med en samlet tilmelding til Feminas kvindeløb i Odense lørdag d. 10. maj. Der er endnu ikke åbent for tilmeldinger, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen og støv løbeskoene af!
I år skal I tilmelde jer til Kristine Grauenkjær på mail: kg@aada.dk – hvilket I godt kan gøre fra nu af (husk at skrive navn og alder på tilmeldingen). I hører nærmere, når der åbnes for tilmeldinger.
 
VIGTIGT:
Ådalskolen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts.
 
Lidt facts om Byggeriet