Åpostens kalender juni
Uge23                                
                                            Bhk.-1.a -1.b Skåstrup Strand fra 2. til 4. juni
                                            7. kl. Fylla fra 2. til 6. juni
Onsdag den 4.                    9. kl. sidste skoledag (se nedenunder)
Fredag den 6.                     Bhk. udflugt til Naturama
 
Uge 24/25/26                     
                                            IT-/medieprojekt for 1.b mandag/tirsdag/fredag
                                            IT-/medieprojekt for 7. tirsdag/torsdag/fredag
                                           
Uge 25                               
Fredag den 20.                   9. kl. afslutningsfest – for 9. kl., forældre, lærere og bestyrelse
 
Uge 26                               
Onsdag den 25.                  1.b på besøg hos Sandra
Fredag den 27.                   Sidste skoledag / idrætsdag
 
Sommerferie
 
Onsdag den 4. juni er 9. klasses sidste skoledag, herefter forbereder de sig til afgangsprøverne, der finder sted de efterfølgende to uger.
9. klasses sidste skoledag ’plejer’ at være utrolig hyggelig og farverig med ’sjov og ballade’. Forældre er også denne dag velkomne til at være med på skolen. Efter endt ’spas’ forlader klassen os – og vi andre arbejder videre.
 
Mundtlige prøvedage på Ådalskolen
Tirsdag den 10. juni            engelsk          Censor: Henrik Å. Poulsen fra Stige Skole
Onsdag den 11. juni           engelsk          Lærer: Lizzi Mortensen
                                                                
Torsdag den 12. juni           dansk            Censor: Mette Schmidt fra Skt. Klemensskolen
Fredag den 13. juni            dansk            Lærer: Lis Kirkegaard
                                                                
Mandag den 16. juni          samfundsfag Censor: Morten Nedergaard fra Tingløkkeskolen
                                                                 Lærer: Lars Vakker
                                                                                      
Onsdag den 18. juni           fysik              Censor: Elisabeth Friis Rasmussen fra Stige Skole
Torsdag den 19. juni           fysik              Lærer: Pia Mandalis          
                     
En STOR tak til alle de forældre og elever, der hjalp Ådalskolen lørdag den 17. maj.
På en sådan arbejdsdag får man – udover udførelsen af de mange opgaver – en hel del sjov, snak og grin, kaffe, boller og middagsmad samt drikkepause undervejs!
 
Jens Ole Wortmann har sagt sit job op som medhjælper i vores skolefritidsordning. Det er vi kede af – men glade på Jens Oles vegne.
Jens Ole og Nana har overtaget Nana’s fødehjem i Sønderjylland, derudover har han faktisk fået fast stilling på den nyoprettede Branderup Friskole.
Jeg vil herigennem sige Jens Ole tusind tak for arbejdsindsatsen her på Ådalskolen, Jens Ole har været med til at gøre en forskel! Held og lykke med den nye tilværelse. Jens Ole deltager i flere planlægningsmøder her i foråret på sin nye skole – og i løbet af juli forlader han Ådalskolen.
 
I sidste uge besluttede vi at lade Thomas Larsen fortsætte, som pædagogmedhjælper i SFO i det kommende skoleår, ansættelsesaftalen er gældende indtil 30. juni 2009.
Ligeledes har vi aftalt med Dora Lund at fortsætte som medhjælper i henholdsvis SFO og som støtteperson i skoledelen.
Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde.
 
Estrid Christiansen har valgt at gå på førtidspension fra 1. august (måske 15. august).
Vi vil komme til at savne Estrid, idet Estrid er utrolig flittig, arbejdsom og en rigtig god kollega at have iblandt os. Jeg respekterer Estrids beslutning og ønsker hende held og lykke med sin kommende hverdag. Estrid har lovet mig, at hun ikke er helt afvisende for at komme og hjælpe os en gang i mellem i det nye skoleår.
Så Estrid, tusind tak for indsatsen!
Og hvad gør vi så - vi har rettet henvendelse til Odense Kommune, idet vi gerne vil have en ’flexjobber’ (som Estrid), der kan overtage Estrids funktioner.
 
INDVIELSE AF SKOLENS NY- OG OMBYGNING, FREDAG DEN 22. AUGUST 2008.
Vi glæder os meget til at fremvise, præsentere og rigtig ibrugtage vore nye lokaler. Vi er stolte af resultatet, det er blevet rigtig godt.
Vi afholder et ’lukket’ arrangement for vore elever i skoletiden – mellem kl. 12 og 14.
Derudover håber vi, at rigtig mange voksne har lyst til at aflægge Ådalskolen et besøg – her tænkes bl.a. på:
Nuværende forældre, tidligere forældre, bedsteforældre, naboer -. Ja ALLE, der har lyst til at aflægge Ådalskolen et besøg, er MEGET velkomne!
Vi byder på lidt at spise og lidt at drikke, en masse snak, sjov og forhåbentlig gode taler.
 
Denne voksen-indvielsesreception varer fra kl. 15 til kl. 18.
 
Sidste skoleuge i indeværende skoleår er uge 26, sidste skoledag er fredag den 27. juni 2008, dagen hvor vi går på sommerferie.
I løbet af ugen er der udover almindelig undervisning, oprydning, rengøring af klasselokaler og skabe indflytning i de enkelte klassers kommende klasselokaler. Alle flytter lokale.
Fredag den 27. juni er en hyggelig afslutningsdag med forskelligartede sportsaktiviteter, arrangeret af 8. klasse, derudover synger vi en hel del sange osv.
Vi satser på en hyggelig og god afslutningsdag, der slutter senest kl. 11.30.
 
Undervisningen genoptages igen tirsdag den 12. august 2008
Skolens kommende børnehaveklasse møder kl. 9, alle andre elever møder kl. 8. –
 og alle får fri denne dag kl. 11.30
 
Markante lønstigninger
I dagspressen har man kunnet følge med i overenskomstdiskussionerne, vi ved lige nu, at lærerpersonalet over de næste tre år får en lønfremgang på godt 13 %, hvilket er pragtfuldt og godt for personalet, men for skolen…
Lønstigningen er indkalkuleret i budget 2008, men i finansåret 2009 og 2010 slår lønudviklingen hårdt igennem, så vi skal ud og finde en hel del penge.  
Da statstilskuddet til de frie skoler først justeres om to år (bestemt fra Undervisningsministeriet), skal vi selv finansiere lønstigningerne indtil en regulering – om 2 år – finder sted, dette betyder, at skolens bestyrelse p.t. arbejder på en økonomimodel, der passer til Ådalskolen.
 
Befordringstilskud skoleåret 2008/09
Vi har i indeværende skoleår modtaget et tilskud til fordeling på 10 008,- kr. Dette beløb bliver betragtelig beskåret i ovennævnte skoleår.
For at få del i befordringstilskud skal man rekvirere ansøgningsskema på skolens kontor senest 19. juni 2008.
 
 
Byggeri
Børnehaveklassen, 1.b og skolefritidsordningen ER flyttet ind i dele af nybygningen (etape 1).
Etape 2 er godt i gang.
Den gamle lederbolig er revet ned! - det var fra starten ikke helt meningen, men da buildup-taget var ret medtaget, gav byggefirmaet os et tilbud, vi ikke kunne sige nej til, ja, så rev de faktisk hele bygningen ned.
Genopbygningen er påbegyndt:
Der bores store huller i jorden, som fyldes op med beton, dernæst isoleres der, og der støbes betongulv – sådan fortsætter projektet, indtil det 1. august står helt færdigt!
Vi glæder os VILDT meget!
Claus Nielsen og Jens Jensen har haft utrolig travlt med at lægge fliser langs med SFO-bygningen og nybygningen. Denne gode fliseplads skal benyttes til leg, ophold m.m.
 
Tak for 5 dejlige år.
Efter 5 gode år på Ådalskolen, har jeg valgt at stoppe. Vi har besluttet at overtage Nanna’s fødehjem i det sønderjyske, og jeg har fra 1. august fået nyt job på Branderup Friskole.
Jeg har fået en masse med i rygsækken, som jeg glæder mig til at øse ud af på mit kommende job.
Jeg er utrolig glad for at have været ansat i Ådalskolens SFO. Jeg har haft mange gode timer på Ådalskolen blandt dejlige børn, gode kollegaer og forældre, med en god ledelse og bestyrelse. Ådalskolen har fået nogle rigtig flotte rammer, men husk på at det er indholdet i rammen, der er med til at fuldende billedet. Børn, sfo-personale, lærere, ledelse, forældre og bestyrelsen er alle medvirkende til, at man er stolt over at sige, at man har været ansat på Ådalskolen.
Jeg håber, at I alle vil passe på jer selv og hinanden og huske på, hvad det er, der gør livet værd at leve.   
Med kærlig hilsen Jens-Ole
 
BIBLIOTEKET
Alle bøger lånt på skolebiblioteket skal afleveres senest fredag den 13. juni.
Fra 16. til 20. juni er det muligt at låne bøger med hjem til sommerferien. Herefter er biblioteket lukket.
Med venlig hilsen
Jette Skjærlund