Politik om kommunikation på elektroniske medier

Læs mere om vores syn på kommunikation

Vi lægger vægt på den jævnlige og gode kontakt mellem skole og hjem, der er præget af ansvar, respekt for og tillid til hinanden.
 

Hjemmeside og ForældreIntra

På skolens hjemmeside www.aada.dk forefindes skolens værdigrundlag, samt generel information om skolen i øvrigt.
For at styrke og effektivisere kommunikationen mellem skole og hjem har alle forældre adgang til ForældreIntra, hvor al information vedr. fælles arrangementer for skolen eller klassen kommunikeres. ForældreIntra kan også anvendes af medarbejderne til at kommunikere skriftligt med den enkelte elevs forældre, ligesom forældre opfordres til, at skriftlig kommunikation med personalet foregår via ForældreIntra.
ForældreIntra afløser ikke den løbende verbale dialog forældre og lærer imellem.
Skolen har Elev-Intra, som benyttes i forbindelse med undervisningen.
 

Gode råd for kommunikationen

 
Mails og beskeder på ForældreIntra til kontoret og skolens ledelse tjekkes dagligt på skolens åbningsdage.
 
ForældreIntra ses som et supplement til kontakten mellem skole og hjem. ForældreInta erstatter ikke den personlige/telefoniske kontakt. ForældreIntra egner sig fint til orientering og deling af information, men rigtig dårligt til konfliktløsning og kommunikation om mere "følsomme" forhold. Dette gælder både kontakten mellem skole og hjem og mellem forældrene indbyrdes.
 

Etiske principper for kommunikation

Skolen forventer at nedenstående etiske principper for kommunikation anvendes af alle parter i alle former for kommunikation internt på skolen som eksternt i samarbejdet medforældre og øvrige samarbejdsparter:
  • Tag aldrig kontakt, når du er vred
  • Undgå personlige angreb
  • Sørg for at information og henvendelsesform er saglig og faktaorienteret
  • Tag kontakt direkte til den, der har svaret/forklaringen på det, du ønsker svar på
  • Skolens personale anvender en anerkendende tilgang i deres kommunikation med forældre og elever.
 

Elektronisk kommunikation mellem lærer og elev

Elektronisk kommunikation mellem elever og lærer foregår primært på elevintra, men andre medier kan også benyttes. I al kommunikation gælder det, at der er et lærer/elev forhold; det er lærerens ansvar at være sin rolle bevidst og være den, der sætter grænsen.
 

Sociale medier:

For at bevare tydeligheden omkring rollefordeling i forholdet elev-lærer er følgende gældende:
 
Til toppen