Idrætsundervisningen på Ådalskolen er disponeret som følger:
 
 
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår 2014/'15 (4) 2  2  2 2+2 1+2 2  2 2 2 25
 
 
Idrætsundervisningen på Ådalskolen tilrettelægges og evalueres efter de forenklede Fælles Mål som de fremgår af EMU Danmarks læringsportal under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 
 
 
Børnehaveklassen til og med 7. klasse har idræt i skolens gymnastiksal eller udendørs.
I 8. og 9. klasse foregår idrætsundervisningen i vinterhalvåret i FKS hallen.
Hvert år er 6. og 7. klasse med til et vandpolostævne, og 6. klasse deltager også i et arrangement på cykelbanen inde i Odense.
 
 
 
Svømning på Ådalskolen
På Ådalskolen bliver svømning afholdt hvert andet år, hvor 4. klasse og 5. klasse svømmer sammen i Svømmehallen Højme. Skolens elever har således svømmeundervisning et år med to sammenhængende lektioner om ugen på enten fjerde eller femte klassetrin.
 
Motorik på Ådalskolen
Da indlæring og motoriske færdigheder i nogen  grad hænger sammen, har vi på Ådalskolen valgt, at man i bh. klassen får styrket både grovmotorikken og finmotorikken. Dvs. at der er fokus på børns grundlege og stimuli af labyrintsans, taktilsans og kinæstesisansen således, at man skaber god vækst for at få en god grundmotorik. Der bliver lavet en motoriktest/screening i bh. klassen og ud fra dette, tager Ådalskolen/bh. klasselæreren afsæt i, om der skal laves ekstra træning af enkelte børn i indskolingsklasserne.Motorikundervisningen er for børn i 0-2 klasse.
Hvis der er brug for styrkelse af finmotorikken, laver bh.klasselæreren et finmotorisk forløb omkring skrivedans emner lige fra vulkaner til kringelikrondyr.
 
 
Idrætsundervisningen på Ådalskolen tilrettelægges og evalueres efter undervisningsministeriets "Fælles mål 2009".

Ådalskolens elever går i 9. klasse op til 9.-klasseprøve efter samme retningslinier som i folkeskolen.

Fritagelse

En elev kan af helbredsmæssige grunde helt eller delvist fritages for deltagelse i idræt, såfremt skolens leder kan godkende forældrenes anmodning herom. Det skal dog understreges, at fritagelse for idræt betyder ikke fravær fra undervisningen. Det er skolens leder, der afgør, hvilken form for dokumentation der findes påkrævet for at kunne godkende fritagelsen.
Ved længere tids fravær vil skolen normalt kræve en lægeattest.