Tilsynserklæring 2010

 

Undertegnede har i  perioden marts 2009 til marts 2010 stikprøvevis fulgt undervisning på Ådalskolen med hovedvægt på fagene dansk, matematik og engelsk, med hovedvægt på de ældste klassetrin, men også i de yngste klasser.

 

 

Herudover har jeg overværet fællesaktiviteter med sang og musik, elevers gruppearbejde, projektarbejde, toilkning af litteratur og elevfremlæggelser.

I alle situationer har jeg oplevet undervisningen som kvalificeret, engageret og spændende. Ligeledes oplever jeg at der i alle fag bliver inddraget aspekter fra andre fag, eksempelvis historie, som jeg oplever indgår i alle sprogfag . Historieundervisningen er således både et selvstændigt fag men også en integreret del af de øvrige.  Undervisningen her ligger på et tilfredsstillende niveau.

Når jeg har været på skolen har jeg oplevet både elever og lærere som åbne og positive og da der også er høj grad af integritet mellem fagene kan jeg sige at undervisgen og ånden på skolen er med til at give eleverne oplevelse af helhed og er med til at forberede dem til fortsat at leve i et moderne samfund som vores med frihed og demokrati.

Jeg kan herudover konstatere at undervisningen  udføres i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

Min helhedsvurdering af skolens undervisning, vurderet udfra trinmål, formål og årsplan for fagene sammen med den stikprøvevise deltagelse i undervisningen er at undervisningen på Ådalskolen står mål med, hvad der forventes i folkeskolen.

 

Kirsten Dalhøj

 

 

tilsynsførende