Læreplan for Ådalskolens praktiske/musiske valgfag
 

Kor som valgfagAlternativ idræt og Praktisk håndværk

Undervisningen i valgfagene på Ådalskolen er disponeret som følger:
 
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt:
Antal lektioner / skoleår                1*  1*  1*
Undervisningen på Ådalskolen i faget afvikles med 2 lektioner om
ugen i et halvt år for et halvt hold ad gangen.
 

 

Valgfag omfatter 7.-9. klassetrin på Ådalskolen. De tre valgfag hører alle til den praktisk/musiske fagblok.

Valgfagene er opstået ud fra ønsket om at tilbyde et fagligt koncentreret forløb for eleven indenfor netop det område han eller hun finder spændende og interessant. Ligeledes skal valgfagene skabe relationer og fællesskab på tværs af årgangene 7. til 9.

Der arbejdes ud fra en målsætning om, at elevens kreative evner styrkes gennem løsning af udfordringer, der kræver brug af hoved, hænder og hjerte. Herved sikres at Ådalskolens Grundtvig/Koldske rødder får en central plads i undervisningsformen.

Fagene skal således øge muligheden for, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder samt bidrage til de mange fællesskaber, der kendetegner en Grundtvig/Koldsk friskole.

Alsidig, personlig udvikling øger sandsynligheden for, at eleven får lyst til at lære mere, at eleven udnytter sine læringspotentialer, og at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng også udenfor skolen.

 

Fagbeskrivelse - Kor som valgfag

Formål:

På en Grundtvig Koldsk Friskole er det vigtigt at eleverne oplever fællessangen som en samlende aktivitet og et kulturelt fænomen. I vores hverdag kommer dette til udtryk ved de daglige morgensamlinger.

For at styrke dette sammenhold og fællesskab vil vi udbyde kor- som et valgfag for at styrke de større elever i en alsidig brug af deres stemmer og bevidstgøre dem om stemmebrugen.

 

Vi vil sammen arbejde målrettet på at opdage glæden ved at indgå i et musikalsk fællesskab. Ved at arbejde med rytme, melodi, klang, form og harmonik skal eleverne gennem undervisningen, opnå musikalske og sangmæssige kundskaber og færdigheder på et niveau der lægger op til at synge to-stemmigt, samt opleve glæden ved at skabe musik sammen.

Undervisningen inddrager musik fra forskellige genre, stilarter og kulturer for også at få en øget forståelse for omverden gennem musik.

 

Vil vil forsøge at oparbejde et lille repertoire, med hvilket vi kan dokumentere det arbejde, vi har lavet, gennem en musikalsk fremførelse for skolen til eksempelvis en morgensamling.

 

Indhold:

Stemmepleje

Opvarmningsøvelser

Repertoirekendskab

Puls og rytmetræning

Musikalsk udtryk/ Klang

Flerstemmighed

Improvisation

Fællesskab

Læringsmål:

 • At udvikle, erkende og opleve egne vokale muligheder og færdigheder i et musikalsk fællesskab og derigennem udvikle udtryksevne og gehør.

 • At kunne modtage instruktion, lytte og indordne sig i et fællesskab.

 • At beherske en koncertsituation.

 • At opleve og bidrage til social samhørighed, trivsel og godt miljø.

 • At opleve glæden ved at udfolde sig i kor.

 

Fagbeskrivelse - Alternativ idræt

Formål:

Formål med valgfaget ”Alternativ idræt” som praktisk musisk fag er, at eleverne får mulighed for at afprøve idrætsformer og aktiviteter som sjældent benyttes i idrætstimerne. Herved er der grobund for at skabe nye interesser, fordybelse og lyst til bevægelse i alternative idrætsformer, også uden for skolen. Alternativ idræt er med til at udvikle elevens alsidige udvikling samt skabe tiltro til egne evner i et praksisfællesskab på tværs af årgangene. Der er evidens for, at fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed og faglige præsentationer. Fysisk aktivitet har overordnet set en positiv effekt på elevernes trivsel. I undervisningen skal eleverne have mulighed for at flytte personlige grænser i et fællesskab hvor gensidig respekt, tillid og glæde er vigtige elementer for læring.

Indhold:

Lektionerne vil variere fra to til fire lektioner pr. uge. I Alternativ Idræt vil eleverne stifte bekendtskab med nogle af følgende idrætsformer. De fleste idrætsaktiviteter foregår udendørs uanset vind og vejr.

 • Alternative Samarbejdsøvelser

 • Stigegolf

 • Amerikansk fodbold

 • Squash

 • Skyde med bue og pil

 • Indendørsfodbold

 • Alternative boldspil

 • Duatlon

 • Golf

 • Yoga

Der kan forekomme ændringer i fagets indhold alt efter aftale med eksterne instruktører og mulighed for booking af aktiviteter.

Læringsmål:

 • Skabe sammenhold omkring idræt på tværs af årgange i et forpligtende fællesskab

 • Være fysisk aktive og få indblik i alternative idrætsformer

 • Forbedre deres tekniske og fysiske kompetencer inden for idræt

 

Fagbeskrivelse - Praktisk håndværk

Formål:

I praktisk håndværk skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem praktisk arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj og teknik til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med forskellige materialer som træ, jord/grus, beton, sten og metal.

 

Eleverne lærer gennem arbejdet af egne erfaringer hvordan hele byggeprocessen struktureres og håndteres, så de fremadrettet vil have en god fornemmelse af arbejdet inden for håndværk.


 

Indhold:

Eleverne vil få til opgave at bygge/konstruere forskellige anvendelige konstruktioner som vi her på Ådalskolen vil have glæde af gennem mange år. Eleverne får lov til selvstændigt at arbejde med hele processen fra ideerne på skrivebordet til den færdige konstruktion.

 

Langt det meste af arbejdet vil foregå i det fri, hvor vi vil tilpasse arbejdet efter vind og vejr.

 

Læringsmål:

 • Eleven kan arbejde med enkle kreative og praktiske planlægningsprocesser for den videre udførelse af forskellige konstruktioner.

 • Eleven kan anvende værktøjer og redskaber forsvarligt til forarbejdning af materialer.

 • Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form og funktion.