Kalender marts 2008
Uge10
Torsdag den 6.                 6. kl. på Nyborg Slot kl. 18.
 
Uge 11
Mandag den 10.              Elevsamtaler 8. kl.
Tirsdag den 11.                Elevsamtaler 8. kl.
Onsdag den 12.               Bestyrelsesmøde kl. 19.30 - 8. kl. Præsentationskursus
Torsdag den 13.               8. kl. Præsentationskursus
 
Fra den 15. til den 24. Påskeferie
 
Uge 13
Onsdag den 26.               Generalforsamling kl. 19. til 22. (indkaldelse vedlagt)
 
Sådan kan det også gå
Gry Carlslund og jeg var på besøg i 1.a, 1.b, 2. kl., 4. kl., 5. kl., og 7. klasse fredag den 8. februar for at fortælle, at Gry forlader Ådalskolen den 1. marts 2008. Det er vi naturligvis kede af!
Gry har fået en fast stilling på Jordløse Friskole, som er ’skræddersyet’ til Gry. Pragtfuldt for Gry, skidt for os.
Gry Carlslund ønskes held og lykke i sit nye job.
-          Grys afløser er fundet!
Første arbejdsdag efter påske starter Lisbeth Egede hos os. Lisbeth er lærerstuderende på Odense Seminarium og mangler et enkelt linjefag i at have en færdig læreruddannelsen, dette linjefag klares sideløbende med jobbet på Ådalskolen. Lisbeth er 34 år, hun har en alsidig livs- og uddannelseserfaring, inden hun påbegyndte sin læreruddannelse. Familien, der består af mand og tre børn, bor i Rynkeby.
Til Lisbeth skal lyde et hjerteligt velkommen på Ådalskolen.
 
Medarbejdersituationen
I begyndelsen af marts 2008 indrykkes en annonce i Fyns Stiftstidende med overskriften:
Ådalskolen søger en lærer og en årsvikar fra august 2008.
Samtaler med ansøgere vil finde sted fredag den 28. marts.
Som tidligere oplyst, forlod Dorthe Wortmann skolen i forbindelse med sidste skoleårs afslutning. Dorthes stilling blev besat med en årsvikar, dette vikariat erstattes nu med en fast ansættelse, derfor søges en ’fast’ lærer.
Pia Stisen, der er på barsels- og forældreorlov, har ønsket at forlænge sin orlov, hvilket betyder, at Pia Stisen først genoptager sit arbejde på Ådalskolen august 2009. Derfor søges der også en årsvikar.
 
Byggeri går planmæssigt fremad – siger hovedentreprenøren og arkitekten.
I næste nummer af Åposten kommer der en mere detaljeret plan, hvor det tydeliggøres, hvornår etape 1 er færdig og klar til indflytning, ligesom planen for etape 2 offentliggøres.
 
Vi holder et lidt forsinket rejsegilde fredag den 14. marts. kl. 14.
Alle håndværkere, forældre og elever er velkomne til at deltage. Traditionen tro arrangeres der øl, vand og pølser.
Når hele byggeriet og ombyggeriet står helt færdigt, holder vi en stor indflytningsfest, dette foregår naturligvis i de nye lokaler.
 
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg
Arbejdstilsynet ønskede at følge op på de påbud, vi fik ved sidste besøg.
           Ja, vi fik ros for det omfattende registreringsarbejde.
           Ådalskolen skal udarbejde en rygepolitik, og der skal etableres ’nødstop’ for henholdsvis         
           gas og el i fysiklokalet. Vi havde ellers fulgt arbejdstilsynets anvisning, men åbenbart
           ikke tilstrækkeligt. Vi indhenter tilbud – og får det bragt i orden.
 
Ådalskolens elevråd har ikke ligget på den lade side
Elevrådet har ’barslet’ med flere gode og velovervejede forslag til ændringer og forbedringer.
 
Forslag 1:    Flytning af lærernes rygeområde.
·         Rygning kan foregå på tagterrassen eller ved Jens’ skur.
                     
                      Konklusion:
                      Kollegial rygning kan foregå på tagterrassen.
 
Forslag 2:    Forbedring af toiletter og omklædningsrum.
 
·         Der ønskes varmt vand i alle haner samt forbedring af brusehovederne.
           Således at der kommer varmt vand indenfor rimelig tid.
·         Der ønskes skridsikre måtter i baderummene.
 
                      Konklusion:
                      Bestyrelsen lader ønskerne indgå i en prioritering i forbindelse med  fremtidige vedligeholdelsesopgaver.
 
Forslag 3:    Ændring af legeaktiviteter i frikvartererne.
·         Elevrådet foreslår, at der etableres legepatruljer.
 
                      Konklusion:
                      Bestyrelsen og personalet hilser det med glæde, gå blot i gang.
 
Forslag 4:    Forbedring af skolens ringeklokker.
·         Det er svært/umuligt at høre ringeklokken på dele af skolens område.
 
                      Konklusion:
                      Der er nu opsat flere ringeklokker.
 
Stor stor tak til skolens elevråd, dejligt at I arbejder så konstruktivt. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.
 
Venlig hilsen
Personalet og skolens bestyrelse
 
 
Vi har brug for mange hjælpere til vores kommende
 
Arbejdslørdag
Dette bliver lørdag den 17. maj, med start kl. 9 og slut kl. 15.
·        Sæt et stort kryds i kalenderen!
         (Informationer m.m. udsendes senere)
 
Trivselsplan
Skolens personale og bestyrelse har haft et rigtig godt og tæt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af Ådalskolens trivselspolitik (kan ses i sin fulde længde på skolens hjemmeside).
Trivselspolitikkens hovedlinje er nedskrevet i en lille folder, der præsenteres på skolens ordinære generalforsamling. Alle forældre, nuværende såvel som kommende forældre, bliver bekendtgjort med folderens indhold – derfor se den, tag den, læs den, forstå den – ret dig efter dens indhold.
 
Lejrskoler i foråret
 
Bhk.1a., 1b. 3.                          
KP, MD, SR, LE, KHN, JOW                     Sted: Skåstrup Strand 2. – 4. juni
 
 
2. kl.         JS & KK                                  Sted: Åhytten 7. – 9. maj
 
                
3. kl.         JR & PM                                   Sted: Drejø 21. – 23. maj
 
 
4. kl.         LM & CU                                                   Sted: Fanø 27. – 30. maj
 
 
5. kl.         EN & MB                                 Sted: Læsø 5. – 9. maj
 
 
6. kl.         MB & LK                                  Sted: Bornholm 18. – 23. maj
 
 
7. kl.         PM & LV                                   Sted: Fylla 2. – 6. juni
 
 
8. kl.         MH & JR                                 Sted: Berlin 25. – 30.maj
 
                                                                                      
9. kl.         LK & LV                                   Sted: England 22. – 30. april