Kalenderen januar 2008
 
Uge 1
Torsdag den 3.                 Første skoledag i det nye år
 
Uge 2.
Tirsdag den 8.                   Forældresamtaler i 5. kl.
Onsdag den 9.                  Bestyrelsesmøde kl. 19.30
Fredag den 11.                 Forældrearrangement i 6. kl. kl. 19.
 
Uge 3
                                            Terminsprøve i 9. klasse hele ugen
Tirsdag den 15.                Evalueringsmøde vedr. onsdagsaftenerne
Torsdag den 17.               Forældresamtaler i 5. klasse.
                                            Forældremøde om alkohol i 7. klasse fra kl. 19. til 21.
 
Uge 4
Tirsdag den 22.                Foredrag med John Halse (se andetsteds)
 
Uge 5
Onsdag den 30.                Personale/bestyrelsesmøde kl. 19.30
Torsdag den 31.               1.a i biografen og se ”Den grimme ælling” fra 8. til 11.
                                            2.-7. kl. skal se SKATTEØEN på teatret fra kl.12.
 
Lidt fra februar
Fredag den 1. februar fastelavnsarrangement
Lørdag den 2. februar fremstiller forældre og elever i 7. kl. kulisser til det forestående skuespil.
 
I december 2007 afsluttede vi indskrivningen til skolens kommende børnehaveklasse.
Statistikken ser således ud:
20 elever hvoraf 7 er drenge, og 10 er piger.
10 ’nye’ familier og 10 ’gamle’ familier.
19 familier kommer fra Odense SV eller Odense S, og en familie fra Broby, nærmere specificeret:
3 fra Sct. Klemens, 3 fra Fangel, 1 fra Vejle/Allested, 1 fra Vibæk, 1 fra Holmstrup, 3 fra Dyrup, 1 fra Højme og 7 fra Bellinge.
 
OBS
Nye satser i SFO fra 1. januar 2008
Priser bliver
 
Byggeri
 
Tirsdag den 22. januar 2008 kl. 19.00
 Foredrag ved John Aasted Halse over emnet " Fuck dig - du skal ikke bestemme over mig".
 
John Aasted Halse var indtil april 2004 formand for Landsorganisationen Børns Vilkår. Han er uddannet cand. pæd. og psych. med særlig vægt på børne-familiepsykologi og socialpsykologi.
Mange voksne mener, at børn i dag taler groft til de voksne, at de taler grimt til hinanden, at børn kan ord, som børn ikke kunne tidligere. At børn, som taler grimt, tit er de samme, som er grænseoverskridende. Andre voksne siger, børn blot har et andet frisprog, end de havde, da de var børn. Børnene viser, positivt, de ikke er autoritetstro. Når voksne skælder ud, ja så gør børnene det også?
Synspunkterne er således mange, men at flere og flere voksne oplever børns sprog som et problem, hersker der næppe tvivl om. Så hvad skal man gøre? Lade stå til eller gribe ind? Og hvis man skal gribe ind, hvordan da?
 
Foredraget vil ikke blot sætte en række spørgsmål til debat, men vil søge at sætte fokus på spørgsmålet om, hvad der i børns sprog rent faktisk er uønsket, og hvad der afspejler en ny børnekultur.
 
 
 
 
 
 
 
Alle med tilknytning til Ådalskolen ønskes et rigtig godt Nytår.