Regler for brug/udlån/udleje af Ådalskolen

Reservation aftales med kontoret. Kun de aftalte lokaler må benyttes. Nøgle, regelsæt og alarmkode afhentes på kontoret.

Skolen kan IKKE bruges til ungdomsfester (fra 15 år og opefter).

Skolen kan kun lejes af forældre og støttekreds. Man skal være medlem af støttekredsen ved forespørgsel.

Der kan IKKE benyttes redskaber fra redskabsrummet i salen. Ligeledes kan skolens interaktive whiteboards ikke benyttes i fbm. leje af skolen med mindre lærere deltager og tager ansvar for brugen. På samme måde gælder det for skolens udstyr som f.eks. røgmaskiner, musikinstrumenter, rekvisitter, computere og anden hardware.

Ved leje af skolen op til en week-end kan borddækning og madlavning først påbegyndes efter kl. 16.30. Varer til brug ved festen kan ankomme efter aftale. Returvarer SKAL afhentes senest næste dag kl. 12. Det er vigtigt, at de aftalte lejetider overholdes.

Der kan kun holdes en fest ad gangen.

Skolen er en røgfri skole.

Såfremt skolens alarm går under arrangementet, skal der straks ringes til Pedel Claus Nielsen på mobilnummer 22 59 24 44, eller til skoleleder Lone Binzer på 30286181. De vil sørge for kontakt til alarmselskabet. Hvis alarmselskabet beregner sig et gebyr grundet fejlbehandling af alarmen, vil dette blive pålagt lejer.

Hvis man skal overnatte på skolen skal man have tilladelse fra Odense Brandvæsen. Tilladelsen skaffes via kontoret.

Lejeren kan benytte skolens service, der forefindes i aflåste skabe. Benyttet service skal ligges retur i skabene efter brug. Servicen vil blive optalt efter hvert arrangement.

Såfremt lejer skal benytte kummefryser i kælderen, skal kontoret have besked om dette mindst 2 døgn før udlejningsstart, idet fryseren så skal tændes. Når arrangementet er slut skal fryseren være tømt og rengjort, idet den bliver slukket igen.

Efter arrangementet

Egne effekter (inkl. blomster el.lign.) samt al mad tages med retur. Køleskabet skal således tømmes for al medbragt mad. Lysestager rengøres, hvis disse har været brugt.

Det benyttede køkkengrej sættes samme sted, som det er taget. Er man i tvivl, lader man det stå fremme.

Affaldssække lægges i container ved skuret, og tomme flasker fjernes fra skolens område.

De benyttede lokaler skal rengøres efter brug. Det forventes, at der fejes og vaskes gulv, hvis der har været arrangementer med mad og drikke. Der stilles en rengøringsvogn frem med de nødvendige remedier. Er rengøringen ikke tilfredsstillende, vil der blive opkrævet et beløb på kr. 750,00 til dækning af yderligere rengøring.

Opvaskemaskinen SKAL være tømt, når man forlader skolen.

Pris for leje 

Skolen (Aula og/eller sal + køkken) kr. 2.000,-
Leje af aula eller sal uden køkken kr. 1.200,-
Lån til børnefødselsdage (kun skolens elever)   kr. 0,-
Stole ud af huset   kr. 6,- pr. stk.
Gamle borde ud af huset  kr. 20,- pr. stk
Grill - 80 x 100 cm rustfrit stål kr. 150,-
   

Lejen overføres inden 5 dage fra udlejningsdatoen til skolens konto i Sparekassen Fyn: Reg.nr. 0828, konto nr. 0002541092 med anførsel af lejers navn dag samt dato for arrangementet.

28/11/18