Tilsynserklæring marts 2012 på Ådalskolen
 
 
 
I perioden marts 2011 til marts 2012 har vi:
 
 
 
På baggrund heraf er det vores vurdering at undervisningen på Ådalskolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Vi kan også konstatere at undervisningssproget er dansk
 
Vi oplever skolen som aktiv deltager i at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og demokrati.
 
Herudover oplever vi at undervisningen i historie er med til at udvikle elevernes kronologiske overblik og også giver fokus på epokegørende begivenheder gennem årene. Vi oplever desuden at eleverne udbygger deres indsigt i menneskers liv og også livsvilkår gennem tiderne.
 
Desuden finder vi at hverdagen på skolen også er fuld af aktivitet, information leg og sang. Vi oplever engagere lærere og glade og engagerede elever.
 
 
Tilsynet har fundet sted på datoerne 27/1, 28/2, 9/3, og 12/3 2012
 
3. kl dansk og historie
5. kl dansk og matematik
6. kl historie
7.kl historie, engelsk, matematik og dansk
9. kl dansk, matematik og engelsk
 
 
 
Odense den 21.marts 2012
 
Henrik Lorentzen,                                                                                Kirsten Dalhøj