Tilsynserklæring marts 2011 Ådalskolen.

 

I perioden marts 2010 – marts 2011 har vi:

stikprøvevis fulgt undervisningen i engelsk, dansk, matematik og historie med hovedvægt på undervisningen i de ældste klasser

overværet elevpræstationer og fællesaktiviteter med sang, musik og fortælling

overværet elevfremlæggelser

 

På baggrund heraf er det vores vurdering, at undervisningen på Ådalskolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Vi kan konstatere at undervisningssproget er dansk. 

Vi oplever skolen som deltagende i at forberede eleverne til fortsat at leve i et samfund med frihed og demokrati. 

Desuden finder vi hverdagen på skolen i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Vi oplever åbenhed og engagement hos såvel elever som lærere både i og udenfor undervisningssituationerne.

Herudover oplever vi, at undervisningen i historie er med til at udvikle elevernes kronologiske overblik og udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.

 

Tilsynet har fundet sted på datoerne:

 

14/1-31/1-4/2-28/2-7/3

 

Henrik Lorentzen                                     Kirsten Dalhøj