Kalenderen april
Uge 15
Tirsdag den 8.                     Samtaler 1.b
                                            Bhk. klasse i ZOO med KP og LIK
Torsdag den 10.                  Samtaler 1.b
 
Uge 16
Mandag den 14.                 Samtaler 1.a
Tirsdag den 15.                   Samtaler 1.a
 
Onsdag den 16.                  Forårskoncert kl. 19 – 21.30
                                            Alle elever fra Bhk. til og med 5 klasse optræder.
                                           
Søndag den 20.                  Nanna Eckhoff 7. kl. konfirmation i Fangel kirke
                                            -resten af 7. kl. skal konfirmeres i Bellinge kirke den 11. maj
Uge 17
9. kl. England fra 22. til 30.april med LK og LV
Fredag den 25.                   1.b i Skægspire med SR
 
 
Weekenden den 26. og 27. er der Årsmøde og generalforsamling i Dansk friskoleforening.
Årsmødet finder sted på Hotel Faaborg Fjord.
 
 
De skriftlige afgangs prøver 2008 afholdes
Torsdag den 8. maj             Kl.   9.00 – 10.30                Dansk retskrivning og læseprøve
Fredag den 9. maj               Kl.   9.00 – 12.00                Udtræk engelsk
Tirsdag den 13. maj            Kl.   9.00 – 13.00                Matematik
Onsdag den 14. maj           Kl.   9.00 – 12.30                Dansk skriftlig fremstilling
Torsdag den 15. maj           Kl.   9.00 – 12.00                Tysk
 
Prøverne i biologi og geografi forventes afviklet den 19. og 20. maj
 
Byggeri
Ja, nu kan vi da se, hvad det bliver til…
Vi glæder os meget til at kunne flytte ind i ’etape 1’ her midt i maj måned.
Etape 1 består af 3 store, gode og lyse klasselokaler, hver på 60 kvadratmeter, et nyt stort fællesrum på 80 kvadratmeter (gamle 1. klasse), et nyt køkken samt et stort og flot personalerum med bad og toilet.
Inden længe er håndværkerne i gang med etape 2, som består i at isætte et nyt vindue og tilmure et gammelt vindue i konferencelokalet, bygning af to nye toiletenheder foran det nuværende SFO - køkken, som inden længe rives ned, for at give god plads til en ny garderobe. Til etape 2 hører også opbrydning af trægulvet i SFO. Gulvet er så skævt, at flere er blevet søsyge af at bevæge sig på gulvet.
Etape 2 kan tages i brug, når vi starter det nye skoleår.
Når vi er flyttet ind og kommet helt på plads, holder vi en stor indvielsesfest. Datoen for denne fest offentliggøres senere.
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens sammensætning ser således ud
Formand                             Eivind Davidsen (forældre i 7. kl.)
Næstformand                     Jacob Pilgård (forældre i 2., 6. og 8. kl.)
Sekretær                             Pia Bøg (forældre i 1.a, 4. og 7. kl.)
Bestyrelsesmedlemmer:
                                      Lisbeth Larsen (forældre i 2. kl.)
                                            Ole Storm Pedersen (forældre i 3. og 5. kl.)
                                            Nis Gerdes (forældre i 3. og 6. kl.)
                                            Lene Nielsen (forældre i Bhk.)
Tilsynsførende                    Leif Frandsen
                                            Kirsten Dalhøj
 
Farvel og tak
Alting har en ende………………
På generalforsamlingen måtte vi tage afsked med Marianne Knudsen og Henrik Lorentzen.
 
Marianne har været med i Ådalskolens bestyrelse i 9 år (kom ind som suppleant). I bestyrelsestiden har Marianne både været næstformand, særdeles aktiv i legepladsudvalg/byggeudvalg og en ivrig medspiller i det generelle bestyrelsesarbejde.
Kære Marianne
Tusind tak for indsatsen, du har ydet særdeles værdifulde bidrag til vores allesammens skole – Ådalskolen.
P.S. Marianne fortsætter sit arbejde i byggeudvalget, indtil vores nye til- og ombygning står helt færdig.
 
Henrik har været med i bestyrelsesarbejde på Ådalskolen i 8 år, heraf de sidste 5 år som formand.
Jeg er Henrik dybt taknemmelig for det enormt store engagement. han har ydet Ådalskolen og rent personligt har Henrik været en særdeles god sparringspartner for mig. Henrik har givet muligheder, ligesom han har stillet krav. Henrik har ’tegnet’ skolen/forældrekredsen på en særdeles kompetent og professionel måde, der har et tydeligt menneskeligt islæt.
Kære Henrik
Tusind tak for dit engagement, du har været med til at gøre en forskel!
P.S: Henrik fortsætter sit arbejde i økonomiudvalget, indtil den økonomiske del vedr. vores nybygning er helt på plads, ligesom Henrik gør sit påbegyndte arbejde i ansættelsesudvalget færdigt.
 
Onsdag den 5. marts indrykkede vi en stillingsannonce i Fyns Stiftstidende, aftalen indebar, at annoncen også skulle indrykkes i: www.jobzonen.dk, ligesom Fyns 3 seminarier fik tilsendt annonceteksten.
Vi fik i alt 30 ansøgninger, hvilket må siges var ganske flot og ikke mindst, fordi ret mange af ansøgerne var yderst kvalificerede.
Ådalskolens ansættelsesudvalg modtog i alt 32 ansøgninger til det ledige job og det ledige årsvikariat.
Udvalget har gjort sig mange tanker og overvejelser, og efter flere samtaler besluttet at ansætte
Sandra Rosenberg i den faste stilling og Mette Damgaard Jensen i det ledige årsvikariat.
På skolens vegne er jeg meget glad, fordi:
-          Sandra og Mette er to dygtige lærere.
-          Sandra og Mette havde et klart førerskab i forhold til de øvrige ansøgere.
-          Sandra og Mette er afholdt blandt forældrene, eleverne og personalet.
-          Sandra og Mette er med til at gøre en forskel.
Sandra er p.t. årsvikar her på skolen og underviser primært i 1.a., 1.b. og 2. klasse.
Sandra 33 år, gift med Henrik og sammen har de to døtre.
Mette er p.t. årsvikar her på skolen og underviser primært 1.a., 1.b. og 6. klasse.
Mette er 26 år og bor sammen med sin kæreste, Jesper!
Både Sandra og Mette har sagt JA-TAK til tilbudet!
Vi ønsker begge lærere velkomne til de kommende udfordringer.    
Ole                                                                                
Onsdag den 7. maj kl. 16 – 17.30
Møde med skolens nye børnehaveklasse.
 
Ådalskolenhar for meget få penge købt 4 klassesæt skolemøbler af Odense Teknikum.
Flotte møbler, derfor skal vi af med de gamle og sælger disse meget billigt:
50 kr. pr. bord og 10 kr. pr stol.
 
Erklæring fra skolens tilsynsførende for skoleåret 2007-2008
 
I perioden marts 2007 – marts 2008 har vi
 
- stikprøvevis fulgt undervisningen med vægt på fagene matematik, dansk og engelsk, særligt i de ældste klasser
- overværet elevpræsentationer og fælles aktiviteter indeholdende sang, musik og fortælling
- deltaget i klassemøde med afgåede 9. klasse.
- overværet elevernes fremlæggelser af deres større projekter
- deltaget i temadage
 
På baggrund af ovenstående kan vi erklære, at eleverne på Ådalskolen modtager undervisning, der kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og at undervisningssproget naturligt er dansk.
 
Vi oplever skolen som aktiv deltagende i at forberede eleverne til fortsat at leve i et samfund med frihed og demokrati.
 
Vi oplever en undervisning, hvor såvel elever som lærere er engagerede og motiverede, og oplever undervisningen præget af mange og varierede arbejdsformer.
 
Vi kan herudover konstatere, at skolens undervisning og virksomhed udføres i bedste overensstemmelse med skolens værdigrundlag
 
Bellinge den 25. marts 2008.
 
Leif Frandsen og Kirsten Dalhøj
 
Opråb til alle piger og kvinder på Ådalskolen
 
Husk at melde jer til Feminas Kvindeløb lørdag d. 10. maj. Løbet er 5 km, og man vælger selv, om man vil løbe, lunte eller gå – og det kan også foregå med klapvogn – kort sagt er det et løb for både ældre og unge, sportstrænede og utrænede J
Vi skal have alle Ådalskolens Quindfolk op af sofaen, for der er præmier til hver deltager på det størst tilmeldte hold. Alle deltagere får desuden en gavepose bl.a. inkl. en løbe-T-shirt.
 
Så ud af busken og tilmeld jer på følgende måde
”Kontanter” – 120 kr. + 11,50 kr. i gebyr = i alt 131,50kr.
i en lukket kuvert og aflever den på skolens kontor senest 8. april 2008.
 
Sportslige hilsner - Marianne Andersen og Kirstine Grauenkjær