I perioden marts 2008 til marts 2009 har vi
 
 
-         stikprøvevis fulgt undervisningen med vægt på dansk og matematik
-         overværet elevpræstationer og fællesaktiviteter indeholdende sang og musik
-         overværet elevfremlæggelser
-         deltaget i temadage
 
 
 
På baggrund heraf kan vi erklære at undervisningen på Ådalskolen står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og at undervisningssproget er dansk
 
Vi oplever skolen som aktivt deltagende i at forberede eleverne til fortsat at leve i et samfund med frihed og demokrati.
 
Vi oplever en undervisning, hvor både elever og lærere er engagerede og oplever undervisningen med varierede arbejdsformer.
 
Vi kan herudover konstatere at skolens undervisning og virksomhed udføres i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.
 
Ved besøg på skolen oplever vi åbenhed og imødekommenhed fra såvel lærere og elever og vi oplever en undervisning, der giver rum for den enkelte elev og dennes faglige standpunkt.
 
Vi oplever glade elever, der er glade for deres skole.
 
 
Kirsten Dalhøj