Betalingssatser

Gældende fra 1. august 2021 - 31. juli 2022

 

Skolen

Første barn i skolen koster 1.250 kr.
Andet barn i skolen koster 625 kr.
Tredje barn i skolen koster 315 kr.

En familie med et barn betaler 1.250 kr. En familie med 2 børn på skolen betaler 1.875 kr. En familie med 3 børn på skolen betaler 2.190 kr. Har man mere end 3 på skolen samtidig betales kun for de tre. For at få søskendemoderation på skolepengene er det en forudsætning, at de pågældende søskende har samme bopælsadresse.

Der betales skolepenge i 12 måneder - én måned ad gangen forud. Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr kr. 750,- kr.

 

Skolefritidsordningen

Sats 1 Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 1.850 kr.
Sats 2 Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 2.250 kr.
Sats 3 Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 2.450 kr.
Sats 4 Fra kl. 7:00 til kl.  8:00 400 kr
Sats 5 Fra kl. 6:30 til kl.  8:00 600 kr.
Mini-SFO Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 1.860 kr.

Der ydes søskendemoderation på 25% for andet barn og 50% på tredje barn. Dog ydes ikke søskendemoderation på betaling for Forårs-SFO. I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster.

Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.

 

Fripladstilskud til skole og SFO-betaling

Der kan søges om "fripladstilskud", der tildeles efter indkomstgrundlag fastlagt af Fordelingssekretariatet. Der søges ved henvendelse til skolens kontor.