Ådalskolens undervisningsmiljøvurdering

Arbejdet med Undervisningsmiljøvurdering på Ådalskolen, Fangel Friskole er påbegyndt i 2020/2021 og afsluttet i 2022/23 på grund af corona,

Der blev i 2020 etableret et Undervisningsmiljøvurderingsudvalg bestående af elever og elevrådsrepræsentanter. Udvalget består af elever fra 5A, 5B, 6.kl., 7.kl. og 9.kl.

Udvalget har meldt sig frivilligt og har selv besluttet, hvordan undersøgelsen skal udføres på Ådalskolen samt hvilke spørgsmål. Udvalget blev introduceret for de formelle krav fra myndighedernes side vedr. spørgsmål omkring fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø.

Udvalget ønskede selv at udforme spørgsmålene. De brugte UMV-undersøgelsens spørgsmål, som de ønskede at rette til samt svare på max 20 spørgsmål. Udvalget blev enige om 20 gode spørgsmål.

Det blev endvidere besluttet at:

0-4.kl. laver UMV ved samtale med egen lærer

5.-9.kl. besvarer spørgeskema med udvalgets konstruerede spørgsmål.

Se herunder den seneste UMV.

 


 

Den seneste undervisningsmiljøvurdering viser, at eleverne på Ådalskolen fortsat har gode forhold på skolen. Der er generelt set stor tilfredshed med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.