Ådalskolens Forårs-SFO

For at give børnene den bedst mulige overgang fra børnehave til skole og SFO, har vi oprettet et indskolingsmodul, som vi kalder Forårs-SFO.

Børnene starter i Forårs-SFO i i begyndelsen af marts, og samme år til august bliver børnene elever i vores børnehaveklasse. Tanken er, at børnene gennem tiden i Forårs-SFO fra marts til sommerferien får et godt kendskab til og fortrolighed med kommende nye kammerater, skolens voksne, dagsrytmen på skolen og de fysiske rammer, inden de kommende elever starter selve skolegangen i august i børnehaveklassen.

Indholdet

Formålet med indskolingsmodulet beskrives i læreplanen. Det primære sigte er dels at give barnet en tryg overgang fra børnehave til skole og SFO; dels gennem samvær og aktiviteter at øge barnets tro på egne handlekompetencer og gøre børnene trygge ved hinanden, de voksne, og hele institutionen med alle dens delelementer. Hertil kommer, at de sociale og personlige kompetencer styrkes gennem samværet og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det enkelte barn søges generelt styrket til at være klar til skolestart senere på året. Det skal understreges, at det ikke er meningen med indskolingsmodulet at "tyvstarte" på at lære at læse eller regne. Vores indskolingsmodul er ikke en del af selve skolegangen.

Det praktiske

Vores Forårs-SFO hold ledes af en af vores faste pædagoger. som er gennemgående, ansvarshavende for børnene og kontaktperson til forældrene. Forårs-SFOs to hold har fysisk base i et lokale, der ligger i forbindelse med resten af SFO'en. Børnene er i gang med aktiviteter i Indskolingsmodulet om formiddagen. Om morgenen og efter middag kan børnene være i SFO'en.

Angående brugerbetaling for indskolingsmodulet med SFO til lukketid 16:45 kan ses på under Betalingssatser