Skal jeres barn gå på Ådalskolen?

Du er velkommen til at kontakte til skolens kontor på tlf. 65 96 12 30 eller skriver en mail til kontoret@aada.dk med en besked om, at I gerne vil ringes op med henblik på at få dit barn skrevet op.

Opskrivningslisten benyttes ved opskrivning af elever til skolens kommende Forårs-SFO, der starter 1. marts i foråret. Det efterfølges af børnehaveklassen, som starter i august samme år. Henvendelser noteres på ventelisten i den rækkefølge, de indgår. I sensommeren, i året før skolestart, kontaktes de første 22 elever på listen. Skolen tager også hensyn til kønsfordelingen, når klassen dannes.

Yngre søskende til elever på skolen har fortrinsret. Det har også børn, der havde plads i foregående års børnehaveklasse, men hvis forældre i samråd med skolen har valgt at udskyde barnets skolestart.

Der tages ved opskrivningen ikke hensyn til, om eleven er dreng eller pige, men ved dannelsen af klassen tilsigtes, at det lavest repræsenterede køn ikke udgør mindre end 8 af 22 elever. 

Forældre til kommende elever indkaldes af skoleleder til en samtale og en præsentation af skolen. Forekommer der frafald blandt de indkaldte, kontaktes de efterfølgende på listen – og så fremdeles. 

Børn, der ikke optages, tilbydes en plads på ventelisten.

Ønskes plads på ventelisten til løbende optag i eksisterende klasser, bedes I kontakte skolen telefonisk eller på mail.