Tilsyn

Tilsynsførende på Ådalskolen er Carl August Jantzen, e-mail: carlaugustjantzen@gmail.com.

Uddrag fra tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022

På Ådalskolen er sproget både i - og udenfor undervisningen dansk. Det er en skole, hvor der generelt er et fint fagligt niveau. Skolens beliggenhed og udendørsarealer giver mulighed for både kreative, fysiske og faglige aktiviteter. Derved stifter eleverne bekendtskab med en bred variation af læringsrum og udfoldelsesmuligheder.

 

Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022

Få adgang til hele tilsynserklæringen

Læs mere

Læs om hvordan Ådalskolen sikrer elevdemokrati og elevinddragelse.

Læs mere