Ådalskolen

Fangel Friskole

 

Ådalskolen er en friskole, som bygger på de grundtvig/koldske menneskesyn og skoletanker, hvor der lægges vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv. 

Skolen er en del af en skoletradition der på samme tid rækker tilbage til de første friskoler og som rummer den dynamik der ligger i det forpligtende fællesskab mellem forældre, elever og ansatte. Sammen påtager alle sig en del af ansvaret for elevernes dannelse, trivsel og undervisning. 

Undervisningen og skoleaktiviteter skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Desuden skal eleven have en undervisning, så hver enkelt udvikler sig fagligt og personligt, således deres muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem åbnes.

Eleven skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som det praktisk/musiske, så vi til stadighed udvikler elevernes tro på egne evner og muligheder. Udover den daglige varierede undervisning, søger vi at indfri disse intentioner via skole/hjem samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang.

Det er et fælles ansvar, at eleven trives, og kan undervises. Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder friske og velforberedte til skoledagen.

Gensidig loyalitet og respekt mellem familie og skole er nøgleord, som vi tager alvorligt. 

Ådalskolen, Fangel Friskole, er en selvejende institution, grundlagt i 1873. De snart 150 år betyder historisk bevidsthed og styrke i mødet med nutiden og i tilgangen til fremtiden. Fortællinger om skolen og dens værdier ligger helt i tråd med skolens dagligdag.

 


 

Traditioner

Hver dag samles vi til morgensamling, hvor vi synger et par salmer og sange, der deles relevant information, og der bedes fadervor. Det giver en rolig og god start på dagen, og eleven får kendskab til forskellige salmer og sange – samtidig styrkes følelsen af fællesskab. Morgensamlingen giver mulighed for, at eleverne lejlighedsvis kan præsentere noget af det, de har arbejdet med (musik, historie, skuespil og lign.)

Udover morgensangen er fortællingen en vigtig del af skolen bl.a. på baggrund af Kolds tanke om læring gennem fortælling. Eleverne lærer at lytte, lærer at uddybe ting og gøre dem levende. En god måde at formidle oplevelser og dele erfaringer. Vi bruger fortællingen, fordi det er godt for fællesskabet, da det skaber bedre kontakt mellem elev og lærer – eleverne skaber deres egne billeder, og fortælling er mere levende.

 Morgensamlingen på Ådalskolen er hel central for vores selvforståelse.  Det handler om fællesskab, samhørighed, narrativ og poetisk tilgang til livet, læring i fælles rum på tværs af klassetrinene, sang, musik, poesi, lyrik, verbal formidling, at kunne le og være alvorlige sammen.

Morgensamlingen er friskolefællesskabets daglige højdepunkt, hvorfra dagen tager sin start og alle forældre er meget velkomne til at deltage.

Fejring af fødselsdage

På Ådalskolen sætter vi det sociale sammenhold højt. Vi kender alle hinanden, og derfor fejres alle fødselsdage for både børn og voksne med en fødselsdagssang ved morgensamlingen. Ådalskolen har sin helt egen fødselsdagssang skrevet af musiklærer Knud Kalnæs i 2010.

Navnet skiftes ud, så den tilpasses den enkelte fødselar.

"Tine" hun har jo fødselsdag (klap)

Ved du hvad - det er i dag (klap klap)

No'et med fest og farver, flag og gaver ja (klap klap klap)

"Tine" hun har jo fødselsdag, Og et stort tillykke skal hun ha' Hurraaaaa - FØDSELSDAG !!!!


Arrangementer

Skoleudflugt

I august/september hvert år arrangerer 4. klasses forældre en fælles udflugt for hele skolen. Det foregår typisk en lørdag/søndag. Idéen med udflugten er at få styrket fællesskabet ved, at børn og forældre får snakket, hygget og leget sammen på tværs af klasserne.

Værkstedsaften

Vi afholder i løbet af skoleåret en værkstedsaften, hvor alle elever deltager. Fra kl. 17.00 – 19.00 har vi ca. 10 – 12 åbne værksteder, som ledes af frivillige forældre/bedsteforældre. Her kan man hygge sig sammen og producere en masse spændende ting. Hver aften slutter med fællesspisning.

Arbejdsdage

En til to gange årligt inviteres alle forældre til arbejdsdag på skolen. Her foretager vi forskellige mindre reparationer, udendørsprojekter eller grundig hovedrengøring af f.eks. biblioteket. Opgaverne udvælges af vores pedel Claus, og forældrene har på forhånd mulighed for at byde ind med de kompetencer/interesser, de har. Arbejdsdagen forløber over et par hyggelige og afslappede timer, hvor eleverne er velkomne til at deltage. Undervejs spiser vi frokost sammen.

 

Fødselsdagssang