Ådalskolens værdigrundlag

Vision

Med fællesskabet som fundament vil vi skabe livsduelige unge mennesker i bevægelse med mod på livet og lyst til læring. Vi arbejder med 3 værdier, der er grundlæggende for både tanke og handling i skolens dagligdag:

FÆLLESSKAB, LÆRING & BEVÆGELSE

 

Mission

Vi vil skabe hele mennesker i trygge og virkelystne rammer, som med respekt for andre og fællesskabet er frie, åbne og nysgerrige, som er præget af selvtillid og selvværd, som er rummelige og glade, og som fagligt har alle muligheder åbne i deres fremtidige virke, hvad enten dette kommer til at foregå inden- eller udenfor det videregående skole- og uddannelsessystem.

De værdier vi bygger på

Vores resultater gør en forskel

Elever, forældre og medarbejdere arbejder målrettet på at efterleve vores mission og vision for skolen. Vi er stolte over at være en skole, der optimerer den enkelte elevs fremtidige muligheder

Vi tænker på fremtiden

Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker såvel nu som i fremtiden. Initiativ, engagement, viden og sociale kompetencer blandt såvel forældre, elever som medarbejdere er en forudsætning herfor.

Vi skaber en god skole sammen

Vi løfter bedst i flok – og vi brænder for det vi laver